Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

06/01/2022 - 10:55 AM

Sáng ngày 6/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương đã tham dự Lễ công bó quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ công bố tại điểm cầu TCTK có đại diện lãnh đạo, chuyên viên và các vụ liên quan trực thuộc cơ quan TCTK.

Tại điểm cầu trực tuyến TP. Hồ Chí Minh có bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Phó Ban Ngân sách kinh tế Hội đồng nhân dân; ông Mai Hữu Quyết - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân và đại diện các Sở, ban, ngành.

Về phía Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh tập thể lãnh đạo Cục, cấp ủy và lãnh đạo các phòng, Chi cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh.

Tại Lễ công bố, Ông Nguyễn Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đọc quyết định của Tổng cục trưởng TCTK số 1238/QĐ - TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2022.

 Lễ công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ công bố

Phát biểu tại Lễ công bố, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thống kê chúc mừng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, năm 2022 và những năm tiếp theo, ngành Thống kê nói chung và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi, các Đề án lớn của Ngành..., Đặc biệt hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác chống dịch, ổn định sản xuất trong phạm vi cả nước. Ngành Thống kê cũng không tránh khỏi những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao.  Tuy nhiên, công chức toàn Ngành nói chung và CTK TP Hồ Chí Minh nói riêng đã không ngừng nỗ lực, cố gắng trong công tác thu thập thông tin thống kê cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho rằng, với vai trò là người đứng đầu Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh - địa bàn kinh tế trọng điểm của cả nước, đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng cùng tập thể lãnh đạo Cục, cấp ủy và lãnh đạo các phòng, Chi cục Thống kê cần thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, giữ vững ổn định nội bộ cơ quan, không chia bè nhóm, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, đặc biệt là Người đứng đầu Cục Thống kê và Trưởng các phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện; tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến tác phong làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ;

Hai là, cần chủ động, tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra theo chương trình kế hoạch, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê. Tranh thủ tốt hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND; phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với các Sở, ban ngành, cơ quan liên quan trong công tác thống kê trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham mưu cho Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh trong việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cũng như công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn thành phố.

Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành, đó là đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và có chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, xử lý số liệu; nâng cao chất lượng báo cáo, phân tích và dự báo thống kê; tăng cường phối hợp và chia sẻ, xử lý thông tin với các sở, ngành để tiết kiệm, tránh chồng chéo; ổn định tổ chức, củng cố nâng cao trình độ đội ngũ công chức.

Thứ ba, hiện nay Tổng cục Thống kê đang tiếp tục thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thới gian tới sẽ thực hiện Nghị định số 101, trong bối cảnh tinh giản biên chế công chức, viên chức trong toàn Ngành theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trong đó có việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự các phòng, Chi cục Thống kê cấp quận của TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn 01 năm thực hiện mô hình tổ chức mới theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Lãnh đạo và cấp ủy Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cần đánh giá cụ thể năng lực, sở trường của từng công chức, lãnh đạo để bố trí, sắp xếp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo mô hình tổ chức mới nhằm ổn định tổ chức, đoàn kết, hoạt động hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ tư, Tổng cục trưởng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Cục, các phòng, các Chi cục cần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng để Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục Thống kê, Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh giao.

Thứ năm, đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng, Tôngr cục trưởng đánh giá cao quá trình trưởng thành từ cơ sở, có nhiều nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua và tin tưởng, hy vọng với kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết của mình,  tân Cục trưởng sẽ phát huy năng lực về chuyên môn cũng như năng lực về quản lý, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của người Thủ trưởng cùng tập thể Lãnh đạo Cục, công chức và người lao động Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Lãnh đạo Tổng cục, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 Lễ công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh 1

Tập thể Lãnh đạo cấp ủy trao quyết định và tặng hoa

 

chúc mứng ông Nguyễn Khắc Hoàng

Phát biểu nhận nhiệm vụ ông Nguyễn Khắc Hoàng cảm ơn Ban Lãnh đạo đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục, y tế lớn của cả nước; Là thành phố năng động, hiện đại có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển kinh tế xã hội, đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, thành phố cũng đang phải đối mặt với những khó khăn bởi đại dịch Covid-19 đã gây ra không ít thách thức trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội thành phố nói chung và các hoạt động của ngành Thống kê nói riêng. Do đó, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành Thống kê Thành phố trong việc khắc phục khó khăn, không ngừng củng cố nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo TCTK, của Thành ủy, HĐND, UBND trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước.

Với cương vị được giao, ông Nguyễn Khắc Hoàng hứa tiếp tục cùng với tập thể công chức, người lao động ngành Thống kê Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ nỗ lực, phấn đấu và đưa ra các giải pháp, hành động và có lộ trình cụ thể nhằm khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành. Riêng cá nhân ông với trọng trách là người đứng đầu Cục Thống kê sẽ tiếp tục học hỏi có tinh thần cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Lãnh đạo, cấp ủy, công chức và người lao động Cục Thống kê thành phố chung tay xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, vì sự phát triển của ngành Thống kê nói chung và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Để hoàn thành tốt các trọng trách được giao, ông Nguyễn Khắc Hoàng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc TCTK, các sở, ban, ngành Thành phố cũng sự đồng tâm, hiệp lực trên tinh thần đoàn kết, dân chủ của toàn thể công chức và người lao động ngành Thống kê TP. Hồ Chí Minh./.

 M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top