Hội thảo đề cương đề án tư liệu hóa và chuyển đổ số trong hệ thống thông kê quốc gia

16/06/2022 - 04:29 PM

Chiều ngày 16/6/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo đề cương đề án tư liệu hóa và chuyển đổ số trong hệ thống thông kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; thành viên tổ công tác xây dựng đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; nhóm chuyên gia dự án.

 
 Hội thảo đề cương đề án tư liệu hóa và chuyển đổ số trong hệ thống thông kê quốc gia
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, ngày 08/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”. Đây là một trong ba đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, giao Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.
 
Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thống kê đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng các Đề án tại Quyết định số 576/QĐ-TCTK ngày 23/5/2022. Tổng cục Thống kê đã phê duyệt kế hoạch khảo sát tại các sở ngành ở một số địa phương và một số bộ, ngành; chủ động liên hệ, làm việc với chuyên gia và các đơn vị công nghệ thông tin uy tín để hoàn thiện dự thảo đề cương của Đề án…
 
Tại Hôi thảo, đại diện nhóm chuyên gia Dự án trình bày tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia. Theo đó, chuyển đổi số ngành Thống kê gồm chuyển đổi quy trình nghiệp vụ; Chuyển đổi nhân lực ngành thống kê, đáp ứng yêu cầu công nghệ; Ứng dụng cộng nghệ với trọng tâm là số hóa và sử dụng ứng dụng thông minh.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là hiện đại hóa hệ thống thống kê nhà nước theo hướng chuyển đổi số bắt đầu bằng số hóa văn bản, tài liệu, dữ liệu hành chính, lưu chuyển trên môi trường số, sử dụng các công cụ thông minh để tự động hóa các quá trình nghiệp vụ của ngành thống kê, tiến tới tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ dựa trên ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tăng cường khai thác hiệu quả sử dụng dữ liệu trong hoạt động của ngành thống kê nâng cao tính minh bạch và giải trình, dần xóa bỏ khoảng cách dữ liệu tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu.
 
Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, góp ý cho Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia, tập trung vào các nội dung như mục tiêu, phạm vi... của Đề án.

 
Hội thảo đề cương đề án tư liệu hóa và chuyển đổ số trong hệ thống thông kê quốc gia 1
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và các ý kiến đóng góp của nhóm chuyên gia và các đại biểu tham dự. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Cục TTDL tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu tham dự; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tất cả các nội dung về tư liệu hóa và chuyển đổi số; có đánh giá tác động của Đề án… nhằm hoàn thiện nội dung Đề án sớm./.

 
Thu Hường

 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top