Hội thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP

17/10/2023 - 04:10 PM
Sáng ngày 17/10/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê) và sửa đổi, bổ sung một số điều, Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ (quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tham dự trực tiếp tại Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo Cục và lãnh đạo Phòng các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự trực tuyến.
 
Tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, hiện nay việc thực hiện thu thập số liệu thống kê còn tồn tại một số bất cập, gây khó khăn cho công tác thực hiện các báo cáo về tình hình kinh tế -xã hội hàng tháng, quý, năm; tính toán các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ cho các phiên họp của Chính phủ. Chính vì vậy, TCTK rất cần có sự phối hợp từ các Bộ, ngành có liên quan cũng như UBND tại các địa phương để  thực hiện thống nhất các chỉ tiêu thống kê, các báo cáo về tình hình kinh tế -xã hội và đưa ra mốc thời gian công bố phù hợp và khả thi…

 
Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chỉ đạo tại Hội thảo
 
Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thông tin thống kê trình bày Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, tập trung vào các nội dung chính sau: Căn cứ pháp lý, nội dung Dự thảo Nghị định sửa đổi, kế hoạch thực hiện, nội dung xin ý kiến.
 
Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP 1
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng  thống kê
trình bày
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP
 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP gồm 3 Điều và 2 phụ lục kèm theo. Theo đó, đề nghị sửa đổi Lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan Thống kê trung ương quy định tại Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP; Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Nghị định số 94/2022/NĐ-CP).
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung về thời gian công bố GRDP, GDP,  ngày nhận báo cáo của các biểu số liệu…

 
Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP 2
Toàn cảnh Hội thảo
 
Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao các góp ý hữu ích và có trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội thảo, đồng thời đề nghị Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê tiếp tục rà soát và phối hợp với các Vụ nghiệp vụ cũng như các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất về các nội dung:  Thống nhất thời gian gửi biểu mẫu và công bố chỉ tiêu kinh tế, xã hội  tháng, quí, năm; chuẩn bị công tác tuyên truyền cho các nội dung sửa đổi để tạo được sự ủng hộ, đồng thuận thống nhất từ các Bộ, sở, ban, ngành, địa phương;
Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê cần phối hợp chặt chẽ với Các Vụ nghiệp vụ, Cục thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, các Cục Thống kê địa phương,... để sớm hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP…/.
 
Thu Hường
 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top