Ngành Thống kê Điện Biên tích cực chuyển đổi số

09/05/2024 - 08:36 PM
Chuyển đổi số - hoạt động then chốt giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thống kê
 
Công tác chuyển đổi số là hoạt động then chốt giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thống kê; tăng cường cung cấp thông tin, số liệu kịp thời, đảm bảo chất lượng. Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-BKHĐT ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, trong những năm qua, với sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đã quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thống kê.
 
Cụ thể, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý liên quan đến hoạt động thống kê như: Sử dụng hệ thống quản lý văn bản số và ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trên phần mềm Eoffice; Gửi nhận báo cáo qua trang thi đua của ngành; Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý công việc Tasgov của Tổng cục Thống kê để lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện triển khai công việc; Ứng dụng công nghệ thông tin, tham dự và tổ chức các buổi hội nghị, hội họp bằng hình thức trực tuyến... Điều này giúp Lãnh đạo Cục Thống kê nhanh chóng nắm bắt mức độ hoàn thành công việc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc; đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng công chức, từ đó giúp mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc.
 
Không chỉ tích cực chuyển đổi số trong công tác quản lý, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên còn tích cực cải tiến quy trình nghiệp vụ sản xuất thống kê, đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học để chuyển đổi quá trình sản xuất thống kê lên môi trường số. Tính đến nay, các cuộc điều tra Thống kê thực hiện trên địa bàn Tỉnh cơ bản chuyển đổi hình thức điều tra phiếu giấy sang hình thức kê khai điện tử qua webform trên máy tính hoặc hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điều tra điện tử (CAPI) trên cho máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, Cục Thống kê Tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng trang web riêng để thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định của UBND tỉnh. Nhờ đó, thời gian thu thập thông tin được rút ngắn, kịp thời phát hiện, xử lý, sửa lỗi khi có sự cố xảy ra để cải thiện và nâng cao chất lượng thông tin thống kê, hỗ trợ tích cực cho quá trình ra quyết định của lãnh đạo các cấp trong quản lý, điều hành địa phương.
 
Công tác phổ biến thông tin thống kê cũng được Cục Thống kê tỉnh Điện Biên cải tiến theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, bằng việc thiết kế infographic tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, tăng cường phổ biến thông tin trên bảng điện tử Led, xây dựng và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử https://thongkedienbien.gov.vn nhằm phổ biến nhanh chóng, kịp thời một cách trực quan thông tin thống kê, cũng như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến với các tổ chức, cá nhân và người dùng tin.  
 
Bên cạnh đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê từ điều tra và báo cáo thống kê, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đồng thời thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong sử dụng dữ liệu hành chính như dữ liệu thuế, hải quan, bảo hiểm...
 
Phát triển hạ tầng số được chú trọng đầu tư, phục vụ công tác chuyển đổi số ngành Thống kê Điện Biên. Cục Thống kê Tỉnh vận hành hệ thống máy chủ sử dụng mạng LAN trong toàn ngành Thống kê Điện Biên; dành nguồn lực tài chính trang bị đầy đủ mỗi công chức một bộ máy vi tính phục vụ công tác thu thập, tổng hợp, phân tích báo cáo; trang bị hệ thống họp trực tuyến cho 8/10 trụ sở của Chi cục Thống kê.
 
Nhằm nâng cao năng lực bảo vệ thông tin trên môi trường số, Cục Thống kê Tỉnh đã phổ biến rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số trong đội ngũ công chức; cử công chức tham gia các lớp tập huấn do Tổng cục Thống kê tổ chức về công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng...
 
Ngành Thống kê Điện Biên tích cực chuyển đổi số
Điều tra viên khai thác thông tin điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ bằng bảng hỏi điện tử CAPI
trên điện thoại thông minh

 
Định hướng chuyển đổi số trong thời gian tới
 
Để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số trong thời gian tới, ngành Thống kê Điện Biên sẽ chú trọng thực hiện các giải pháp sau:
 
Thứ nhất, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho công chức nắm bắt, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phần mềm trong công tác thống kê, đổi mới quy trình nghiệp vụ sản xuất và phổ biến thông tin thống kê;
 
Thứ hai, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin, thay thế các thiết bị đã cũ, cấu hình thấp đã hết hạn sử dụng; tiếp tục dành nguồn lực tài chính trang bị máy tính và các thiết bị cấu hình cao phục vụ công việc.
 
Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác giám sát, quản lý hoạt động thu thập thông tin thống kê thông qua Trang Web điều hành tác nghiệp.
 
Thứ tư, đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu cơ sở dữ liệu hành chính của ngành Thuế, Hải quan, Bảo hiểm, Kho bạc phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê.
 
Thứ năm, áp dụng triệt để hình thức thu thập thông tin qua webform, phiếu điều tra điện tử (CAPI) trong các cuộc điều tra thống kê./.
 
Bùi Văn Thường
Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top