Tổng cục Thống kê họp Triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động

16/10/2023 - 10:21 PM

Chiều ngày 16/10/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp Triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu và đại diện lãnh đạo các Vụ của Cơ quan TCTK.

 Tổng cục Thống kê họp Triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động 1

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Sơn trình bày một số quy định mới trong công tác đánh giá xếp loại chất lượng. Theo đó, ngày 17/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2022 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể:

Về Nguyên tắc: Nghị định số 48/2003/NĐ-CP bổ sung thêm nguyên tắc 5 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong đánh giá xếp loại chất lượng. Bổ sung nguyên tắc 6 về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc.

Về Tiêu chí: Nghị định mới quy định một trong những tiêu chí căn cứ đánh giá xếp loại mức “Không hoàn thành nhiệm vụ” là “Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá” thay cho Nghị định cũ: “Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá”. Như vậy, Nghị định mới đã sửa đổi bỏ cụm từ “trong quá trình thực thi nhiệm vụ”,

Về Tổ chức thực hiện: Khoản 1, Điều 23 được sửa đổi, bổ sung: “Căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức về đánh giá, xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình …” thay cho Nghị định cũ là “Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình …”.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào công tác đánh giá xếp loại chất lượng trên cơ sở quy định mới của Nghị định số 48/2003/NĐ-CP. Theo đó, các đại biểu nhất trí cần cân nhắc kỹ tỷ lệ đơn vị đươc khen thưởng “Tập thể lao động xuất sắc” và tỷ lệ đơn vị đươc khen thưởng cờ thi đua.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ theo quy định của Nghị định và trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp để có hướng dẫn triển khai thực hiện về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động theo hướng đảm bảo đúng quy định. /.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top