Tổng cục Thống kê họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024

27/10/2023 - 04:54 PM
Chiều ngày 27/10/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Ngành Thống kê. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tổng cục. Tham dự trực tuyến Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đề nghị trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị, Văn phòng Tổng cục tập trung trình bày các vấn đề chính để các đơn vị cho ý kiến, từ đó sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024.
 
Tổng cục Thống kê họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp
 
Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Tổng cục Nguyễn Bình đã trình bày kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của ngành Thống kê. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 5,5 ngày, từ ngày 18-23/12/2023, tại trụ sở TCTK (Hà Nội). Trong đó, Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 diễn ra trong 1,5 ngày; các ngày còn lại triển khai công tác tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ và Điều tra mức sống dân cư 2024.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 với chủ đề "Nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ". Hội nghị gồm 4 nội dung: (1) Tổng kết công tác năm 2023; (2) Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua
năm 2024; (3) Các báo cáo chuyên đề; (4) Tham luận của Cục Thống kê, Chi cục Thống kê. Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở TCTK và trực tuyến tại các điểm cầu Cục Thống kê, Chi cục Thống kê địa phương.

Để tổ chức Hội nghị ngành thành công, tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tên, chủ đề, nội dung hội nghị; Thời gian, thành phần tham dự hội nghị; Nội dung chuyên đề, tham luận sẽ được trình bày; Các nội dung trọng tâm của năm 2023,... Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với đề xuất của Văn phòng TCTK về phương án, thời gian, địa điểm tổ chức, các báo cáo chuyên đề...
 
Tổng cục Thống kê họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 1
Ông Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng Tổng cục trình bày báo cáo
 
Hội nghị Ngành Thống kê năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thành phần tham dự trực tiếp Hội nghị gồm: Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị hành chính và sự nghiệp đóng trong và ngoài địa bàn thành phố Hà Nội; Nguyên lãnh đạo các Vụ đã nghỉ hưu trong năm 2023; Cục trưởng các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các công chức, viên chức là thống kê viên chính và tương đương; công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên giai đoạn 2021-2026 của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục; đại diện các tổ chức Đảng ủy, Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê, Đoàn Thanh niên, Hội Thống kê Việt Nam; đại diện một số Bộ, ban, ngành. Các Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê, chuyên viên chính, thống kê viên chính của các CTK tỉnh, thành phố sẽ tham dự trực tuyến tại các điểm cầu. /.

 
Bích Ngọc

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top