Tổng cục Thống kê tham dự cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm công tác ASEAN về Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ

05/08/2023 - 09:46 PM
Trong 2 ngày 02-03/8/2023, tại Philippines, Nhóm công tác Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ của Tổng cục Thống kê đã tham dự cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm công tác của ASEAN về Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS10) do Ban Thư ký ASEAN tổ chức. Tham dự cuộc họp có thành viên nhóm WGSITS của 10 nước thành viên trong khu vực.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả chính của cuộc họp lần thứ 12 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS12) như: Phát triển bảng điều khiển thống kê để tăng cường phổ biến số liệu thống kê trên trang web của Bộ phận thống kê ASEAN (ASEANstats); Xây dựng sổ Hướng dẫn phương pháp luận cho thương mại quốc tế về dịch vụ; Thực hiện các dự án thí điểm về sử dụng dữ liệu lớn nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS. Các đại biểu cũng điểm lại những kết quả đạt được của Cuộc họp lần thứ 25 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC25), kết quả cuộc khảo sát mức độ hài lòng của người dùng tin do ASEANstats thực hiện và ghi nhận nỗ lực của các quốc gia trong việc gửi dữ liệu thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ cho ASEANstats để công bố trên website bắt đầu từ ngày 01/9/2023.
 
Tổng cục Thống kê tham dự cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm công tác ASEAN về Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ
Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung tại cuộc họp WGSITS10

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau rà soát Kế hoạch hành động của nhóm WGSITS giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch hành động năm 2024 và chia sẻ những kinh nghiệm tốt của mỗi cơ quan thống kê quốc gia về các vấn đề liên quan đến hoạt động thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ, đặc biệt là những vấn đề, thách thức mà các quốc gia phải đối mặt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, qua đó thể hiện việc các quốc gia nỗ lực thực hiện tốt cam kết cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực này cho ASEANstats. Cuộc họp cũng ghi nhận những tác động từ việc sửa đổi phiên bản lần thứ 6 cuốn sổ tay hướng dẫn vị trí cán cân thanh toán và đầu tư quốc tế; ghi nhận các hoạt động đã được triển khai trong khuôn khổ Khung ASEAN – Trợ giúp – ASEAN./.
 
Tổng cục Thống kê tham dự cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm công tác ASEAN về Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ 1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
B.N
Ảnh: Ban Thư ký ASEAN

Tài liệu: Nhóm công tác WGSITS Tổng cục Thống kê cung cấp
                                                           
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top