Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê TP. Cần Thơ

12/12/2020 - 02:43 PM
Ngày 12/12/2020, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê TP. Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác của đơn vị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 
Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê TP. Cần Thơ 2

Trong năm 2020, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam và 45 năm thành lập ngành Thống kê Cần Thơ, toàn thể Ban Lãnh đạo Cục, công chức và người lao động đơn vị luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Tổng cục Thống kê giao, cũng như phục vụ tốt yêu cầu của địa phương.  Nổi bật trong số đó là thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin thống kê: Biên soạn các báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và ước năm được thực hiện phục vụ kịp thời các yêu cầu về quản lý kinh tế - xã hội; công tác phổ biến số liệu, đặc biệt là chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được lãnh đạo địa phương, các Sở ngành đánh giá cao và thống nhất sử dụng; công tác biên soạn niên giám Thống kê và các ấn phẩm Thống kê luôn được Lãnh đạo Cục quan tâm chú trọng. Trong năm 2020, đã hoàn thành biên soạn, xuất bản một số ấn phẩm: Niên giám Thống kê cấp thành phố, cấp quận, huyện năm 2019, ấn phẩm chuyên đề từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho cấp thành phố và cấp quận, huyện, ấn phẩm điều tra  53 dân tộc thiểu số…
Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê TP. Cần Thơ

Việc sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến được nâng cao, các thông tin được đăng tải trên bảng điện tử LED, cổng thông tin điện tử của thành phố, trang thông tin điện tử của ngành liên tục được cập nhật, nhất là các hoạt động và số liệu kinh tế - xã hội, kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê đã thu hút được nhiều lượt người truy cập. Áp dụng rộng rãi công nghệ Inphograpic đối với phổ biến thông tin. Định kỳ hàng tháng, phát hành báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội đến cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, đến các sở ngành trên hệ thống Mạng văn bản liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, do vậy giảm được việc phát hành văn bản, báo cáo bản giấy. Năm 2020 cũng là năm thứ 2 tổ chức thành công Họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và cả năm theo đúng quy định.

Công tác tổ chức cán bộ cũng được Cục đặc biệt quan tâm. Năm  2020, ngành Thống kê có nhiều sự thay đổi về tổ chức, bộ máy và nhân sự từ Trung ương đến các địa phương. Tại Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, căn cứ các hướng dẫn từ Tổng cục Thống kê, đơn vị đã tiến hành thực hiện các bước, quy trình để xây dựng Đề án bố trí sắp xếp nhân sự của các phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê, chi cục Thống kê khu vực theo chức năng, nhiệm vụ mới. Đến thời điểm này (từ 01/12/2020), đơn vị đã thành lập 5 phòng nghiệp vụ cơ quan quan Cục, bố trí bộ máy nhân sự tại 5 phòng này và đã bắt đầu đi vào hoạt động, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định. Đối với các Chi cục Thống kê, Chi cục Thống kê khu vực hiện đang tiến hành quy trình xin ý kiến các địa phương để có cơ sở ra quyết định bổ nhiệm lãnh đạo và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021.

 
Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê TP. Cần Thơ 1

Đặc biệt, năm 2020, công chức và người lao động toàn ngành Thống kê Cần Thơ hết sức vui mừng vì được tiếp nhận trụ sở làm việc mới.  Trụ sở cũ của đơn vị được xây dựng từ sau giải phóng 30/4/1975 đến nay. Từ đây điều kiện, môi trường làm việc của công chức ngành Thống kê Cần Thơ được cải thiện, góp phần giúp cho công chức ngành Thống kê hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn.

Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Cục trưởng Lê Ngọc Bảy nhấn mạnh, năm 2021, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau:

(i) Về công tác tổ chức, cán bộ: Hoàn thành công tác tổ chức, bộ máy theo mô hình mới để đi vào hoạt động có hiệu quả; tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là đào tạo công chức có trình độ Thạc sỹ Thống kê để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành;

(ii) Về công tác chuyên môn: Tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê đầu vào trong các cuộc điều tra, tổng điều tra thông qua công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, tổng hợp và trách nhiệm giải trình về thông tin thống kê do ngành thống kê thu thập và công bố cho các đối tượng dùng tin sử dụng; đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến thông tin thống kê; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành địa phương để thống nhất sử dụng trong quản lý, điều hành. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021...

Tại buổi làm việc, cán bộ, công chức ngành Thống kê TP. Cần Thơ đã nêu những thắc mắc liên quan đến công tác, kiến nghị Tổng cục sớm ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các phòng nghiệp vụ để triển khai trong thực tế. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê Tài khoản quốc gia theo hướng phần mềm mở, phân quyền để các Cục có thể dự báo các kịch bản tăng trưởng ngay trên phần mềm. Xây dựng phần mềm dự báo, phân tích thống kê, phần mềm tổng hợp hệ thống chỉ tiêu các cấp, phần mềm biên soạn niên giám thống kê cấp tỉnh, cấp huyện. Một số ý kiến khác cho rằng Tổng cục cần có hướng đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống cấp huyện, cấp xã do nhu cầu thông tin phục vụ yêu cầu điều hành của địa phương, hoặc bổ sung các mẫu đại diện phân tổ được tới cấp huyện như các cuộc điều tra về lao động, việc làm, khảo sát mức sống dân cư, dân số và kế hoạch hóa gia đình ¼ hàng năm (hiện nay các cuộc điều tra này chỉ đại diện suy rộng cho cấp tỉnh); hoặc các cuộc điều tra trong công nghiệp; xây dựng; thương mại các mẫu không đại diện cho cấp huyện, vì vậy sẽ thiếu thông tin về một số chỉ tiêu như giá trị sản xuất các ngành, cơ cấu kinh tế, việc làm và thu nhập trong dân cư… Ngoài ra, còn một số ý kiến khác liên quan đến sử dụng, trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn.

Kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ trong năm 2020 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng cục giao, phục vụ tốt các yêu cầu về thông tin kinh tế - xã hội cho địa phương. Tổng cục trưởng cũng chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn các cán bộ công chức thực hiện công tác thống kê trong tình hình mới; đồng thời bày tỏ quan điểm đồng tình về sự cần thiết phải nghiên cứu tìm cách phân tổ số liệu chỉ tiêu thống kê đến cấp huyện, cấp xã nhằm có đủ thông tin để phân tích báo cáo sâu phục vụ công tác điều hành của địa phương. Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Ngành Thống kê thành phố Cần Thơ tăng cường kết nối với các Sở, ngành, tạo sự đồng thuận trong sử dụng số liệu; tăng cường hơn nữa thống kê các chỉ tiêu xã hội và có sự kết nối giữa các chỉ tiêu kinh tế và chỉ tiêu xã hội... Ngoài ra, Tổng cục trưởng cũng trả lời và làm rõ thêm các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác./.

 
                                                   PV (Theo nguồn tin từ Cục Thống kê TP.Cần Thơ)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top