Ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa để hội nhập và phát triển

05/09/2023 - 03:15 PM
Giai đoạn 2020-2022, cùng với cả nước, ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Bên cạnh việc tập trung cho các nhiệm vụ chuyên môn, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa, nhờ đó đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
 
Trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện, bà Nguyễn Thị Thuận - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể công chức, người lao động toàn ngành, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhằm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đổi mới, sắp xếp cơ cấu lại gần 250 cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới . 
 
     Nhân viên ngành Thuế hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính về thuế
 
Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Thuế, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành trong năm 2022. Cục đã tập trung triển khai quyết liệt từ khâu tham mưu cho UBND tỉnh đến tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế và chỉ đạo, triển khai trong nội bộ ngành. Kết quả, Cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn toàn tỉnh sớm hơn 2 tháng so với quy định.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đã được Cục Thuế thực hiện với nhiều điểm mới, sáng tạo và hiệu quả. Hội nghị “Hỗ trợ giải đáp vướng mắc của người nộp thuế về quyết toán thuế; chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ” lần đầu tiên được Cục Thuế tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Ngành. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng doanh nghiệp với số lượt người truy cập, tương tác vượt ngoài dự kiến ban đầu. Với phương châm “Hỗ trợ những điều người nộp thuế cần, không phải hỗ trợ những điều cơ quan thuế có”, các Hội nghị đối thoại chuyên đề giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đã được phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc mang lại hiệu quả tốt, trực tiếp tháo gỡ, giải đáp những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách.
 

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại thành phố Thái Nguyên
 
Theo lộ trình hội nhập khu vực Asean 4, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, công tác hiện đại hóa ngành Thuế của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được triển khai tích cực. Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1000/QĐ-CTTNG ngày 28/4/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 với các giải pháp, lộ trình và phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện theo các nhiệm vụ Chiến lược đã đề ra. Cùng với ngành Thuế cả nước, Cục đã triển khai Cổng Thông tin điện tử dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ sàn thương mại điện tử - bước tiến trong quản lý thuế theo xu hướng quốc tế. Ngành Thuế Thái Nguyên đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), phối hợp với các Ngân hàng thương mại và Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông rà soát, thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh TMĐT, qua đó đã góp phần quản lý thêm các đối tượng kinh doanh TMĐT và tăng thu cho Ngân sách. Từ 01/01/2023 đến hết ngày 30/4/2023 số thuế đã nộp của các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng TMĐT, cung cấp dịch vụ TMĐT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 1.115,92 triệu đồng.
 

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
của các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 
Song song với đó, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai quyết liệt, thành công hệ thống hóa đơn điện tử, qua đó góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Tính đến hết ngày 31/03/2023, Cục đã triển khai thành công hóa đơn điện tử cho 9.459/9.459 tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, trong đó việc thúc đẩy nộp thuế điện tử qua ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động. Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 1448/CTTNG - TTHT ngày 5/4/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo theo lộ trình đến hết năm 2025 đạt tỷ lệ trên 85% cá nhân thực hiện các giao dịch nộp thuế bằng phương pháp điện tử.
 
Với những nỗ lực đáng ghi nhận, ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều thành tựu, là điểm sáng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Trong 3 năm liền từ 2020-2022, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Tỉnh đều vượt chỉ tiêu dự toán pháp lệnh giao cũng như dự toán Tỉnh giao. Cụ thể: Kết quả thu NSNN 2020, toàn ngành Thuế Thái Nguyên đã thực hiện được 13,11 nghìn tỷ đồng, bằng 116% dự toán pháp lệnh giao, bằng 106% dự toán năm Tỉnh giao, bằng 102% so cùng kỳ. Năm 2021: Tổng thu NSNN do ngành Thuế quản lý đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, bằng 162% dự toán pháp lệnh, bằng 122% dự toán năm Tỉnh giao và bằng 118% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022 đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, bằng 126% dự toán pháp lệnh, bằng 102% dự toán năm tỉnh giao và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nổi bật lên một số chi cục có mức tăng thu NSNN đáng ghi nhận, đóng góp vào mức tăng chung của toàn Tỉnh. Điển hình là Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên năm 2020 thu NSNN đạt 2,65 nghìn tỷ đồng, bằng 124% dự toán được giao; năm 2021 đạt 3,28 nghìn tỷ đồng, bằng 140,5% dự toán tỉnh, thành phố giao; năm 2022 đạt 2,65 nghìn tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán Tỉnh và bằng 100,3% dự toán thành phố giao. Chi cục Thuế Khu vực Phổ Yên - Phú Bình năm 2021 đạt 2,55 nghìn tỷ đồng, bằng 217,2% dự toán Tỉnh giao; năm 2022 đạt 3,04 nghìn tỷ đồng, bằng 108% dự toán tỉnh giao, bằng 119% so với năm trước.
 

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao thưởng “Hóa đơn may mắn” 
kỳ quay thưởng quý II năm 2023  cho các cá nhân và hộ kinh doanh.

 
Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ về thu ngân sách Nhà nước và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Thái Nguyên./. 
                                                                                              Minh Hà
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top