Kho bạc nhà nước Ninh Bình: Nâng cao dịch vụ hướng tới minh bạch và sự hài lòng khách hàng

22/01/2022 - 10:56 PM

Với quan điểm “lấy khách hàng là trung tâm phục vụ”, “lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo đánh giá hành thành nhiệm vụ”, những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã bám sát những chỉ đạo của KBNN Việt Nam để đẩy nhanh việc thực hiện hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị nộp/sử dụng ngân sách.
 

Khách hàng đến giao dịch tại KBNN tỉnh Ninh Bình
 

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương hiện đại hóa ngành tài chính, KBNN Ninh Bình đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Ngoài việc tiếp tục duy trì hoạt động của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), KBNN Ninh Bình đã ứng dụng các chương trình CNTT khác có kết nối với hệ thống TABMIS (hệ thống lõi) để vận hành, kết nối, khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ cho quản lý thu, chi ngân sách được khoa học, an toàn, chính xác như hệ thống quản lý thu NSNN theo mô hình tập trung (TCS), hệ thống thanh toán điện tử song phương tập trung, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc tích hợp vào TABMIS, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tài chính - ngân sách. Đến nay, các hoạt động nghiệp vụ tập trung thu, kiểm soát chi, giao dịch thanh toán, thực hiện giao dịch điện tử, cơ bản hình thành kho bạc điện tử và đang tiến hành xây dựng kho bạc số theo chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030.

KBNN Ninh Bình được trang bị đầu tư đồng bộ về hạ tầng về CNTT từ máy chủ,
máy trạm đến hạ tầng đường truyền kết nối liên thông trong tỉnh, cũng như từ Trung ương tới địa phương

 

Việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN. Nổi bật, trong công tác thu nộp ngân sách, KBNN Ninh Bình tổ chức phối hợp thu với 7 hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn (gồm Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội) nhằm sử dụng mạng lưới của ngân hàng để mở rộng điểm thu và áp dụng nhiều hình thức thu nộp văn minh, hiện đại. KBNN Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn (cơ quan thuế, hải quan, tài chính) đảm bảo thu đúng, thu đủ, hạch toán kịp thời, phân chia chính xác theo tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách, báo cáo số liệu kịp thời cho các cấp chính quyền địa phương, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Việc phối hợp thu đã giảm tải giao nhận chứng từ giấy giữa KBNN với cơ quan thu. Cơ quan thu chỉ cần khai thác dữ liệu của KBNN, NHTM là có đầy đủ thông tin về trạng thái chấp hành nghĩa vụ với NSNN của người nộp thuế để kịp thời xử lý, điều hành và thông quan hàng hóa.

Hướng tới xây dựng kho bạc 3 không: “Không khách hàng giao dịch, không tiền mặt, không giấy tờ”
KBNN Ninh Bình ngày càng ít khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch


KBNN Ninh Bình đã chủ động đối chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý, kịp thời tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN. Chính vì vậy, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác thu NSNN của tỉnh Ninh Bình vẫn đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác và hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách được giao.

Để công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, an toàn, KBNN Ninh Bình đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản kiểm soát chi NSNN đến cán bộ, công chức kho bạc và đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt; đôn đốc các đơn vị giao dịch thực hiện công tác đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi hàng tháng, tài khoản dự toán hàng quý với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch; kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không có trong dự toán được duyệt, không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của cơ quan có thẩm quyền.Đồng chí Đinh Văn Hợp - Giám đốc Kho bạc nhà nước Ninh Bình
 

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, KBNN Ninh Bình đã phối hợp, làm việc với cơ quan tài chính nhập đủ và kịp thời dự toán cho các dự án trên hệ thống Tabmis. Trong quá trình triển khai dự án, KBNN Ninh Bình thường xuyên tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các dự án, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý tháo gỡ khó khăn, giải ngân vốn được kịp thời đúng quy định. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm soát chi kịp thời, đúng quy định đảm bảo nguyên tắc: “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, để tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian thanh toán.

Song song, KBNN Ninh Bình đã triển khai giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến KBNN với 1.015/1.015 đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng), đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ chứng từ giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến đạt trên 96%. Bên cạnh đó, KBNN Ninh Bình cũng triển khai đầy đủ đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cài đặt, khai thác sử dụng Ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN (có chức năng thông báo biến động số dư tài khoản của đơn vị), đạt tỷ lệ 100%.

Nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng, KBNN Ninh Bình luôn quan tâm đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, đặc biệt là nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 2467/CT-KBNN ngày 21/5/2021 của Tổng Giám đốc KBNN về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc, không để tồn đọng bất kể hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do, nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân. Bên cạnh đó, KBNN Ninh Bình còn chú trọng đến việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức kho bạc có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu cải cách, sắp xếp hợp lý đội ngũ đảm bảo đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao năng lực thực thi công vụ; tạo môi trường làm việc để thúc đẩy cải cách, sáng tạo. Nhờ thay đổi lớn trong các hoạt động, KBNN Ninh Bình luôn hoàn thành các nhiệm vụ chính được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách giao dịch.

Trịnh Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top