Đồng Văn - Phát huy vai trò Người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo

27/12/2023 - 03:41 PM
Đồng Văn là huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang, vốn rất khó khăn về đất sản xuất, canh tác, thiếu nước sản xuất, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, vào mùa khô thiếu nước trầm trọng, còn mùa Đông giá buốt. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân còn hạn chế, đồng bào vẫn còn duy trì tập quán canh tác truyền thống, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu tự cung tự cấp, nên năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi chưa cao. Do vậy, việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương là rất quan trọng.
 
Nâng cao vai trò Người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS
 
Trong những năm qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện Đồng Văn đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nhất là trong phát triển kinh tế, vận động Nhân dân, con cháu, dòng họ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với cải tạo vườn tạp, phát triến kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.
 
Ông Là Sía Páo, người có uy tín thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là lưu giữ nghề may truyền thống của dân tộc Lô Lô.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Sau khi rà soát số người đưa ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế Người có uy tín, Huyện thường xuyên tổ chức gặp mặt và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời. Sau Hội nghị gặp mặt, hầu hết số Người có uy tín trên địa bàn Huyện đều phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, trước hết tuyên truyền cho con cháu trong gia đình, dòng họ rồi đến Nhân dân trong thôn, xóm.
 
Trên địa bàn Huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, cho thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Lầu Súa Giàng, thôn Sà Tủng Chứ, xã Sính Lủng với mô hình chăn nuôi tổng hợp với 2,6 ha đất trồng ngô, rau, đậu các loại, thường xuyên duy trì nuôi 5 con bò lai, 11 con lợn vỗ béo... mỗi năm xuất bán 2 lần/năm. Ngoài ra, ông Lầu Súa Giàng còn chăn nuôi gà, vịt, kết hợp với nấu rượu, hằng năm cho thu nhập trên 330 triệu đồng/năm.
 
Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn thăm hỏi, nói chuyện với Người có uy tín tại thôn Lô Lô Chải - xã Lũng Cú
 
Ông Giàng chia sẻ: Nhờ Người có uy tín của thôn đến tuyên truyền, vận động nên gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi cách làm ăn phát triển kinh tế, nhờ đó gia đình mới có thu nhập cao như hiện nay. Hay như hộ gia đình ông Sình Dỉ Gai, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú với mô hình chăn nuôi tổng hợp trên 1,2 ha đất trồng ngô, rau, đậu các loại, trồng 2 ha cây lê, nuôi 4 con lợn nái sinh sản, 50 con gà, vịt… Gia đình ông mở thêm dịch vụ nhà nghỉ Homestay du lịch cộng đồng, tổng thu nhập đạt 208 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, ông Gai còn cùng với Người có uy tín của thôn đến từng hộ gia đình để phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho 10 lao động khác của thôn, giúp đỡ vật tư, kỹ thuật cho 5 hộ và tạo việc làm cho 4 lao động khác để ổn định thu nhập.
 
Hoặc như hộ gia đình ông Sùng Mí Dũng, thôn Sà Phìn C, xã Sà Phìn với mô hình chăn nuôi tổng hợp 1,8 ha đất trồng trọt, 5 con bò lai, 9 con lợn vỗ béo, 80 con gà, vịt, 80 đàn ong địa phương lấy mật, nấu rượu, với tổng thu nhập trên 400 triệu đồng/năm... Ngoài ra, còn nhiều hộ gia đình tiêu biểu khác trong phát triển kinh tế, nhờ có sự tuyên truyền, vận động tích cực của Người có uy tín.
 
Lãnh đạo Huyện ủy Đồng Văn thăm mô hình phát triển chăn nuôi của Người có uy tín Mua Nhìn Chứ
ở thôn Tả Sán, xã Hố Quáng Phìn

 
Người có uy tín góp phần xây dựng nông thôn mới
 
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều Người có uy tín trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tích cực vận động anh em dòng họ, người thân, Nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, tiền của cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để làm đường bê tông, như xây dựng tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” tại các đường làng, ngõ xóm. Trong đó, Người có uy tín Củng Trần Cháng, thôn Chúng Chải, xã Phố Là đã nêu gương và tích cực vận động bà con Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nên thôn đã đạt 12/12 tiêu chí nông thôn mới.
 

Nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Văn đã thoát nghèo nhờ chuyển đổi cây trồng
có giá trị cao gắn với phát triển du lịch
 
 
Hay như Người có uy tín Vừa Nhía Páo của thôn Tráng Phúng A, xã Phố Cáo đã cùng các đoàn thể của thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở thôn. Ngoài ra, ông Páo còn tích cực vận động anh em họ hàng nêu gương trong hiến đất làm đường. Kết quả, Nhân dân trong thôn đã thực hiện theo và hiến được trên 600 m để làm đường dân sinh, mở mới được 0,5 km đường nông thôn, góp phần đưa thôn Tráng Phúng A đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2023.
 

Kinh tế ổn định, người dân tin tưởng vào các cấp chính quyền tại địa phương, an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng biên được giữ vững

Ông Vi Học Lần, Người có uy tín thôn Lán Xì B, xã Phố Cáo đã tuyên truyền Nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới và kết quả đã được huyện công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ông Lần cũng đã vận động Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, loại bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, trong đời sống sinh hoạt theo Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 

Người dân xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn chung tay xây dựng nông thôn mới
 
Nhờ phát huy tốt vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ở địa phương, toàn Huyện đã hoàn thành thêm 8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn toàn huyện đạt chuẩn lên 14 thôn; cải tạo được 251 vườn tạp. Đến nay, đã hình thành được một số vùng trồng rau chuyên canh như thôn Lùng Lú, thị trấn Đồng Văn; thôn Séo Lủng A, Séo Lủng B, xã Sảng Tủng; thôn Lán Xì B, xã Phố Cáo; thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, vận động được Nhân dân thị trấn Phố Bảng, Phố Là trồng được 17 ha cây ăn quả gắn với phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng.
 

Người có uy tín ở xã Sà Phìn tuyên truyền đến người dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới 
 
Thực tế cho thấy, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS số trên địa bàn huyện Đồng Văn đã trở thành “hạt nhân” nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn Huyện, thời gian tới, các cấp, các ngành trong Huyện sẽ tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để Người có uy tín nắm vững, vận động Nhân dân thực hiện. Đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước đối với Người có uy tín; tổ chức gặp mặt và biểu dương kịp thời Người có uy tín trên địa bàn có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./.
Minh Hằng
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                   
 
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top