Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam: Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

03/04/2023 - 07:14 PM

Với mục tiêu tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Hà Nam đã huy động tổng hợp các nguồn lực tập trung cho xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhận nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án lớn và quan trọng của tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam đã không ngừng kiện toàn bộ máy, từng bước nâng cao năng lực quản lý, chủ động phối hợp các các sở, ban, ngành địa phương liên quan để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) tỉnh được thành lập tháng 10/2021 trên cơ sở sáp nhập 04 đơn vị, đó là: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý các khu đô thị tỉnh. Việc hợp nhất các đơn vị trong lĩnh vực QLDA sẽ giúp tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý dự án do có sự tập trung về nguồn lực song cũng tạo ra thách thức, khi Ban vừa phải kiện toàn bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ, vừa phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Trong khi đó, công việc quản lý dự án liên quan tới nhiều các Luật, Nghị định, thông tư như Luật Đất đai, Luật đấu thầu…, các văn bản quy phạm pháp luật này thường có sự thay đổi, bổ sung điều chỉnh, do đó, để quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, quy trình, lãnh đạo Ban QLDA đã chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức về quản lý dự án và năng lực chuyên môn cho các cán bộ ở Ban. Hằng năm, Ban khuyến khích và tạo điều kiện cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án và hoàn thiện đầy đủ các chứng chỉ hành nghề theo quy định của từng lĩnh vực. Riêng trong năm 2022, có 02 đồng chí được cấp chứng chỉ đấu thầu, 07 đồng chí được bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư công và đấu thầu qua mạng.

Nhờ hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, quần thể danh thắng Tam Chúc trở thành điểm sáng
về du lịch của Hà Nam với 
khả năng thu hút 5 đến 10 triệu du khách du lịch mỗi năm

Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng tập trung, lãnh đạo Ban cũng yêu cầu mọi cán bộ phải thường xuyên tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực giải quyết công việc, tạo cho mình thói quen đọc, cập nhật các văn bản pháp luật (từ những nguồn chính thống), tập hợp và sắp xếp được những văn bản theo một trình tự, hệ thống logic, cập nhật những nội dung bổ thay đổi của hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư; loại bỏ được những quy định hết hiệu lực, thậm chí xác định được những mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật… từ đó, hệ thống hóa các văn bản theo chuyên đề để thuận lợi cho tra cứu, áp dụng pháp luật, hoặc kiến nghị các đề xuất giải pháp khi xử lý công việc (tránh tình trạng áp dụng các văn bản đã bị bãi bỏ, hết hiệu lực).

Bên cạnh đó, khi hợp nhất 04 ban quản lý, tổng hợp khối lượng công việc của các đơn vị được giao cũng rất lớn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Ban đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chi tiết, cụ thể, đồng thời phân công từng đồng chí trong ban giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, từng phòng chuyên môn và trực tiếp chỉ đạo hoạt động các mặt công tác của đơn vị. Khi phân công công việc đối với từng cán bộ, lãnh đạo Ban đều có sự nghiên cứu, sắp xếp cho phù hợp với sở trường và năng lực công tác đúng với chuyên môn đào tạo và chứng chỉ hành nghề. Nhờ vậy, quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đều đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình

Hai năm vừa qua là 2 năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, song đây cũng là giai đoạn mà tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, điều này đã tác động tiêu cực đến việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hà Nam. Trong đó, ảnh hưởng rõ nét đó là: (i) việc gián đoạn cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, các máy móc; (ii) thiếu nhân lực phục vụ thi công xây dựng công trình, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài do yêu cầu về cách ly, hạn chế di chuyển; (iii) chi phí đầu tư xây dựng tăng cao do thiếu vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và những chi phí phát sinh khác; (iv) thời gian thực hiện các hợp đồng bị kéo dài khiến các nhà thầu có tâm lý đình trệ việc thi công.

Đứng trước khó khăn đó, một mặt Ban chỉ đạo các nhà thầu nghiêm chỉnh tuân thủ các phương án phòng chống dịch; đồng thời, Ban cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án để đẩy nhanh tiến độ khi trở lại trạng thái bình thường, an toàn. Theo đó, Ban đã tích cực phối hợp với các Sở, Ngành, báo cáo UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư của các dự án; đồng thời kết hợp chặt chẽ với UBND các huyện, các Trung tâm phát triển quỹ đất và các cấp, các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết các tồn tại, bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu xây lắp. Ngoài ra, Ban bố trí những cán bộ có năng lực theo dõi, giám sát thi công bám sát hiện trường, kết hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ giải quyết những vướng mắc khó khăn của nhà thầu, nhờ đó, các công việc được triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ngành và chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, năm 2022, Ban được giao làm chủ đầu tư 82 dự án, trong đó có 16 dự án đang triển khai. Các dự án thực hiện trong năm đều đảm bảo tiến độ, một số dự án hoàn thành đều đạt chất lượng tốt, đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế, kỹ thuật được duyệt. Quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán nhanh gọn, đúng chế độ, chính sách, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Quan trọng hơn, các dự án, công trình xây dựng kết cấu hạ tầng sau khi được hoàn thành, nghiệm thu bàn giao để đưa vào khai thác, vận hành đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo trong khu vực, tạo niềm vui tươi phấn khởi cho nhân dân, mở ra cơ hội giao thương, phát triển công nghiệp, du lịch cho các địa phương có dự án triển khai. Nổi bật, có thể kể tới đó là: Dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam hiện nay đã hoàn thành cơ bản các tuyến đường kết nối vào Khu du lịch Tam Chúc, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào Khu du lịch Tam Chúc. Dự án tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, đưa ngành du lịch của Tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với khả năng thu hút được từ 5 đến 10 triệu du khách du lịch mỗi năm, góp phần giải quyết việc làm cho 5 - 10 nghìn lao động địa phương.

Trong khi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam khi hoàn thành sẽ kết nối các tuyến đường của Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tạo thành tuyến kết nối liên vùng, kết nối nhiều khu danh lam thắng cảnh, các khu tâm linh của nhiều địa phương, tăng khả năng thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong vùng đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ của các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Dự án “Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp”  khi hoàn thành
sẽ kết nối các tuyến đường vành đai 5, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tạo động lực
phát triển kinh tế khu vực Kim Bảng, bắc TP Phủ Lý và nam thị xã Duy Tiên


Vị trí Nút giao Phú Thứ

Một dự án đầu tư quan trọng khác là Dự án xây dựng Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan khu vực cửa ngõ khu vực phía Bắc thành phố Phủ Lý; đồng thời sẽ tạo thành nút giao trung tâm kết nối các tuyến đường vành đai 5, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực huyện Kim Bảng, phía Bắc thành phố Phủ Lý và phía Nam thị xã Duy Tiên, tạo nguồn lực lớn từ việc khai thác quỹ đất phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình./.

Trịnh Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top