Kho bạc Nhà nước Ninh Bình: Đẩy mạnh các giải pháp toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

21/08/2023 - 02:07 PM
Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ, đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao… góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện về công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) của đơn vị, ông Đinh Văn Hợp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Bình cho biết: Thu NSNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính nói chung và KBNN nói riêng. Trong năm 2022 và năm 2023, trước điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, để thực hiện tốt dự toán thu NSNN trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu chi của Tỉnh, các đơn vị thuộc KBNN Ninh Bình đã tăng cường công tác phối hợp với  cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và các ngân hàng thương mại trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, hạch toán kịp thời, phân chia chính xác theo tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách; thường xuyên báo cáo số liệu kịp thời cho các cấp chính quyền địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
 

Giao dịch khách hàng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình
 
 
KBNN Ninh Bình thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện dự toán thu NSNN để triển khai thực hiện. Căn cứ dự toán, tiến độ thu NSNN, kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến độ thu để chỉ đạo, điều hành kịp thời. Không gian và thời gian thu NSNN được mở rộng; xử lý nhanh các giao dịch nộp NSNN; tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch. Phối hợp với cơ quan thuế, hải quan kịp thời hoàn thuế cho các đơn vị theo đúng quy định.
 
Song song với đó, KBNN tỉnh Ninh Bình thường xuyên rà soát tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN giữa các cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát kịp thời các khoản thu chưa đủ thông tin để xử lý, hạch toán thu NSNN theo đúng quy định. Chủ động đối chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý nhanh, tập trung các khoản thu vào NSNN… Chính vì vậy, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, công tác thu Ngân sách nhà nước của tỉnh Ninh Bình vẫn đảm bảo kịp thời, chính xác và hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách được giao, đảm bảo yêu cầu chi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.
 

Bộ phận chi ngân sách Nhà nước
 
Để công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nhưng vẫn thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thụ hưởng, KBNN Ninh Bình luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, như: Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản kiểm soát chi NSNN đến các đơn vị sử dụng ngân sách và cán bộ, công chức Kho bạc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN. Đồng thời, hướng dẫn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hằng năm… để nắm vững và thực hiện đúng quy định.
 
Xác định tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là động lực nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn của Ngành, KBNN Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện, KBNN Ninh Bình đang tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động của Bộ Tài chính và KBNN. Được sự quan tâm của KBNN, KBNN Ninh Bình đã đầu tư cơ sở hạ tầng về CNTT đầy đủ và đồng bộ từ các máy chủ, máy trạm đến hạ tầng đường truyền kết nối liên thông trong tỉnh cũng như từ Trung ương tới địa phương và ngược lại; ổn định, đảm bảo phát huy tối đa các ưu điểm của hệ thống CNTT. Đẩy mạnh CNTT thực hiện công tác chuyên môn; Phối hợp với hệ thống ngân hàng triển khai công tác phối hợp thu, các hình thức thanh toán liên ngân hàng, thanh toán song phương điện tử...

 

Đồng chí Đinh Văn Hợp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo
công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước

 
Với những nỗ lực kể trên, đến nay, KBNN Ninh Bình đã triển khai giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến KBNN với 1.032/1.032 đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng), đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ chứng từ giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%. Đồng thời, KBNN Ninh Bình cũng đã triển khai đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cài đặt, khai thác sử dụng Ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sáchqua Kho bạc Nhà nước. Qua đó, tập trung nhanh các nguồn thu cho NSNN, góp phần giảm thời gian thực hiện, giao dịch thu, nộp ngân sách, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN.
 
Về cải cách thủ tục hành chính, KBNN Ninh Bình đã kịp thời công khai thủ tục hành chính được ban hành theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Chấp hành và đảm bảo thời hạn giải quyết của từng thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định; hướng dẫn đơn vị giao dịch cung cấp hồ sơ và kê khai đầy đủ các thông tin trên các mẫu biểu hồ sơ của thủ tục hành chính, bảo đảm việc yêu cầu bổ sung hồ sơ của thủ tục hành chính quy định tại Nghị định đúng thời gian, đúng tiến độ.
 
Bên cạnh đó, xác định con người là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của đơn vị, KBNN Ninh Bình tập trung sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức tại từng đơn vị phù hợp với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức quản lý. Quan tâm đào tạo mọi mặt cho đội ngũ cán bộ đảm bảo có tầm nhìn chiến lược, có năng lực trí tuệ, phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương; ý thức cao trong việc phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các cấp để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Từng cán bộ công chức của đơn vị không ngừng nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời thực hiện tốt việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, tâm huyết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong tứng giai đoạn.
 

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc tuyến huyện.
 
Tin tưởng rằng, với tinh thần nhiệt huyết, năng động, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, KBNN tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững./.   
                                                                                                      Trọng Nghĩa
 
 
 
 
 
 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top