Lai Châu: Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT

31/05/2022 - 09:29 AM

Với mục tiêu tạo ra sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Lai Châu đang tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dụng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và  PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu đã không ngừng kiện toàn bộ máy, từng bước nâng cao năng lực quản lý, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, công năng sử dụng và quan tâm được tới yếu tố thẩm mỹ tạo cảnh quan khi các công trình được đưa vào sử dụng.

 

Dự án Hồ chứa nước Xà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ) được hoàn thành
đảm bảo cấp nước tưới cho 300 ha đất sản xuất nông nghiệp
gồm trồng lúa, cây dược liệu, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 10 nghìn người

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Ban) được thành lập theo quyết định 679/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh. Ban có chức năng nhiệm vụ cơ bản là làm chủ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và  PTNT; tiếp nhận thực hiện các dự án từ Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh; tiếp nhận các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngay sau khi được thành lập (năm 2016), nhận thức tầm quan trọng trong việc triển khai các dự án đúng tiến độ, chất lượng, Ban xác định cần tập trung kiện toàn bộ máy; đồng thời cần phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao để thực thi các công việc. Qua từng năm, Ban đã lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, trình độ để bố trí vào những vị trí công việc phù hợp. Ban khuyến khích, yêu cầu và tạo điều kiện để các cán bộ tham gia quản lý dự án học tập, hoàn thiện đầy đủ các chứng chỉ hành nghề theo quy định của từng lĩnh vực. Đến nay, Ban có tổng số 37 viên chức, người lao động, trong đó, số có trình độ cao đẳng, đại học và thạc sĩ chiếm 91,7%. Đội ngũ nhân lực có chất lượng này chính là tài sản quý, góp phần cho việc thực hiện thắng lợi các mặt công tác, nhiệm vụ của Ban.

Công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Giê (huyện Tam Đường) đưa vào sử dụng góp phần chống sạt lở
bờ suối bảo vệ nhà và 50 ha đất sản xuất cho 180 hộ dân, đồng thời tạo quỹ đất di giãn dân

 

Việc quản lý các dự án liên quan tới nhiều Bộ Luật với các Nghị định, Thông tư của nhiều bộ, ngành, để triển khai thuận lợi cho công việc, Ban đã đăng ký với thư viện pháp luật online  thường xuyên cập nhật những văn bản mới qua mạng, làm cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện; liên hệ chặt chẽ với các sở, ngành để nắm bắt kịp thời những thay đổi về chế độ, chính sách.

Ngoài quá trình tự nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, Ban thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức như: Tập huấn về Luật Đầu tư công và đấu thầu qua mạng; đánh giá dự án đầu tư; tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn; tập huấn triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng ...

Thời gian qua, do cắt giảm đầu tư công nên một số dự án trước đó đã được lập và đưa vào danh mục đầu tư, nay sau khi rà soát lại không được triển khai thực hiện. Điều này đã ảnh hưởng tới công ăn việc làm của viên chức và người lao động cũng như kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Ban. Tuy nhiên, quá trình cắt giảm đầu tư được tính toán, thực hiện hợp lý. Các công trình mang tính cấp bách để bảo vệ đất xuất nông nghiệp, bảo vệ khu dân cư, phục vụ sản xuất nông nghiệp và cải thiện môi trường sinh thái… vẫn được Bộ Nông nghiệp và PNNT, tỉnh quan tâm đầu tư.


Công trình Kè Bản Lang (huyện Phong Thổ) bảo vệ 178 hộ dân
và 150 ha lúa hai vụ dọc bờ suối Nậm Lung chảy qua bản Nà Cúng

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban đã phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động để nhân dân nắm rõ các quy định về công tác bồi thường GPMB, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi được phê duyệt phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lựa chọn các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để thi công các công trình; kế hoạch thi công được lập chi tiết và cụ thể cho từng giai đoạn, các nhà thầu đều phải có cam kết về tiến độ, chất lượng với chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo Ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cử cán bộ giám sát thi công luôn có mặt tại hiện trường kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hiện trường, đảm công trình được thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các yêu cầu kỹ thuật.

Theo sát quá trình triển khai dự án, trong những thời điểm thuận lợi, quan trọng, Ban yêu cầu nhà thầu huy động thêm trang thiết bị, tăng ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ; kịp thời thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng hoàn thành đáp ứng yêu cầu cho nhà thầu thi công.

Trong 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư thi công và giải ngân thanh, quyết toán các dự án. Nhờ có sự chuẩn bị tốt về phương án triển khai, các dự án vẫn được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Năm 2021, Ban tiếp tục thi công 04 dự án chuyển tiếp, triển khai mới 05 dự án và hoàn thành 05 dự án, kế hoạch vốn được giao 194,2 tỷ đồng, trong đó, thực hiện giải ngân đạt 86,01%.

Các dự án, công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả như: Cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt, kết hợp nuôi trồng thủy sản, giảm lũ cho hạ du, tạo nguồn nước phòng chống cháy rừng, cải thiện sinh thái; bảo vệ các vị trí xung yếu, cơ sở hạ tầng, đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ khu dân cư, nâng cao đời sống cho Nhân dân trong khu vực dự án góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình, dự án còn được quan tâm về yếu tố thẩm mỹ xây dựng, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng trở thành điểm nhấn ở khu vực đó, tạo cảnh quan đẹp cho người dân khu vực quan đó có tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, tập thể. Nôi bật, một số sự án dự án như: Dự án Hồ chứa nước Xà Dề Phìn (cấp nước tưới cho trồng lúa, cây dược liệu, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 10 nghìn người); Dự án Kè chống sạt lở suối Nậm Cưởm (bảo vệ đất ở, đất sản xuất vụ dọc bờ suối); Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Giê (bảo vệ đất ở, đất sản xuất vụ, tạo cảnh quan cho khu vực Trung tâm)./.

Long Trịnh

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top