Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để phát triển

17/08/2023 - 02:03 PM
Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Sở tăng cường công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các quy trình và thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giúp tăng tính minh bạch, giảm bớt rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đặc biệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2022, thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng và ban hành các nội dung công tác CCHC gắn với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Khảo sát việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 

Về thực hiện cơ chế 01 cửa: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 106.551 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ là 103.898 hồ sơ, số từ kỳ trước chuyển sang là 2.653 hồ sơ; số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận là 46.697 hồ sơ (chiếm 65% thủ tục hành chính nộp dịch vụ công mức độ 4); số hồ sơ giải quyết là 106.551 hồ sơ, trong đó: Giải quyết đúng hạn 106.189 hồ sơ (chiếm 99,66%), giải quyết quá hạn chỉ 362 hồ sơ (chiếm 0,34%).

Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN), Sở đã tiếp nhận 387 hồ sơ của tổ chức xin cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích là 259,05 ha. Trong đó gồm: 11 hồ sơ cấp lần đầu GCN QSD đất với diện tích là 11,52 ha; 64 hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất với diện tích 189,27 ha; 309 hồ sơ nhận chuyển nhượng tài sản với diện tích là 57,45 ha; hồ sơ thu hồi GCN QSD đất do cấp sai: 02 hồ sơ với diện tích là 0,042 ha; hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận QSD đất: 01 hồ sơ với diện tích 0,77 ha. Trong đó: Số hồ sơ đã trình ký là 387 hồ sơ. Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp được 291.106,31 ha, đạt 93,05% diện tích cần cấp (diện tích cần cấp toàn tỉnh là 312.858 ha theo kết quả thống kê đất đai năm 2018), trong đó: Diện tích đã cấp đối với các tổ chức là 67.880,45 ha, đạt 88,52% diện tích cần cấp; Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cấp được 223.225,86 ha, đạt 94,52% diện tích cần cấp.
 
Công tác quản lý đất đai tiếp tục được quan tâm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và các địa phương trong quá trình quản lý và sử dụng đất; thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cơ bản đảm bảo tiến độ của các dự án; tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý công việc, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp cho người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Hệ thống một cửa điện tử của Sở từng bước được hoàn thiện, đảm bảo kết nối liên thông, tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia.

Nâng cao hiệu quả về đăng ký đất đai

Ông Kiều Quang Khánh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên cho biết: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, có con dấu và tài khoản riêng.
 

Người dân đến giao dịch tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên

Về công tác giải quyết thủ tục hành chính, tính đến hết ngày 15/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận tổng số 130.983 hồ sơ, trong đó có 126.122 hồ sơ nhận mới, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 4.861 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 122.976 hồ sơ, chiếm 99,75% tổng số hồ sơ giải quyết, số hồ sơ quá hạn là 313 hồ sơ, chiếm 0,25% tổng số hồ sơ đã giải quyết.

Trong đó, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, tiếp nhận 128.357 hồ sơ, trong đó có 123.737 hồ sơ nhận mới, 4.620 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 120.780 hồ sơ (chiếm 99,75% tổng số hồ sơ đã giải quyết), hồ sơ giải quyết quá hạn là 313 hồ sơ (chiếm 0,25%), 4.880 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 2.680 hồ sơ do không đủ điều kiện.
 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin cũng như các phần mềm
về quản lý đất đai để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Những năm qua, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Nguyên luôn xác định công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, do vậy tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng từ 99,60% (năm 2021) lên tới 99,75% (năm 2022). Có thể nói, năm 2022 là năm có bước đột phá, tạo dấu ấn đậm nét trong công tác cải cách hành chính của đơn vị: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tính đến 14/12/2022 có 46.164 hồ sơ mức độ 4 được giải quyết trực tuyến trên tổng số 68.422 hồ sơ thuộc danh mục mức độ 4 được tiếp nhận và giải quyết tại Văn phòng Đăng ký đất đai, chiếm tỷ lệ 67,47% tổng số hồ sơ thuộc danh mục mức độ 4 được giải quyết.
 

Người dân khi đến làm thủ tục hành chính về đất đai đều được viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai
hỗ trợ lập tài khoản và nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết: Năm 2023, Sở quyết tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mới đảm bảo trên 80% TTHC đủ điều kiện được thực hiện dịch vụ công mức độ 4 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Những kết quả tích cực từ cải cách hành chính sẽ giúp người dân và doanh nghiệp được phục vụ kịp thời, đơn giản và chu đáo hơn trong thời gian tới./.
                                                                                                              Minh Hà
 

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top