Ngành Nội vụ Ninh Bình: Nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”

17/03/2022 - 01:25 PM

Với vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình và các cấp, các ngành xây dựng nền hành chính công phục vụ, chuyên nghiệp, thời gian qua ngành Nội vụ Ninh Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tiến độ Chương trình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điểm lại những kết quả đã đạt được, có thể thấy năm 2021, sau khi sắp xếp bộ máy theo các Nghị định mới của Chính phủ, toàn tỉnh đã giảm được 162 tổ chức (19 phòng thuộc Sở; 04 Chi cục; 04 đơn vị sự nghiệp công lập; 02 phòng thuộc UBND cấp huyện; 133 phòng, tổ chuyên môn thuộc Chi cục; đơn vị sự nghiệp công lập. Đi liền với tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khâu tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng… Sở đã phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Ủy ban bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng luật định, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 99,57% cử tri đi bầu cử , là tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả cao, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Ninh Bình luôn nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính, trong đó năm 2019 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ của cán bộ, công chức ở tỉnh có bước chuyển đáng kể, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban BCĐ cuộc bầu cử tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi tuyển dụng không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về công tác tuyển dụng. Công chức sau khi được tuyển dụng được bố trí phân công công tác phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo, hoàn thành tốt và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, Sở đã mở 397 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho 27.334 lượt cán bộ, công chức, viên chức; đã cử 45 cán bộ, công chức đi học bác sĩ, dược sĩ, 628 cán bộ, công chức đi học sau đại học, đồng thời đã bố trí kinh phí hàng năm từ 5-6 tỷ đồng (Khối Nhà nước). Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng qua các năm luôn được đổi mới, cập nhật phù hợp với thực tiễn, với từng đối tượng người học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch, chức vụ, chức danh theo quy định. Qua đó, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, Sở chú trọng thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua trọng tâm trên địa bàn tỉnh: “Cả nước chung sức xây dụng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Ngoài ra, căn cứ vào các sự kiện chính trị trong năm, các ngày lễ, ngày kỷ niệm Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và phát động các đợt thi đua như: Thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019); thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và mới nhất là Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022).

Ninh Bình khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XV

Công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh Ninh Bình quan tâm, chú trọng, chất lượng được nâng lên, bảo đảm dân chủ, công khai, tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất được nâng cao, đạt tỷ lệ hàng năm trên 55%. Về khen thưởng cấp Nhà nước: đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng cho 132 tập thể, cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng 75 Cờ thi đua của Chính phủ, 02 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 350 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Về Khen thưởng cấp tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng cho 14.977 tập thể, cá nhân (trong đó, UBND tỉnh đã tặng 502 Cờ thi đua xuất sắc; 1.002 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 265 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4.585 tập thể, 8.623 cá nhân (trong đó có 4.778 cá nhân là người trực tiếp lao động sản xuất, chiếm 55,4%)) đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Hội nghị nghiệm thu Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2021

Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức -  02 lĩnh vực, ngành trực tiếp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Với kết quả đạt được, chỉ số thành phần về cải cách tổ chức bộ máy hành chính năm 2020 xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc so với năm 2019, liên tục nằm trong Top 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được xây dựng, ban hành và hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chỉ số thành phần về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Ninh Bình năm 2019 xếp thứ hạng 14 trong cả nước.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, tỉnh thường xuyên thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả là từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa là 1.344 thủ tục, với tổng số 2.590 bước giải quyết được cắt giảm trong quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính là 3.141 giờ so với quy định (so với năm 2020, số giờ được cắt giảm tăng 2.381 giờ). Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa các cấp ở tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính năm 2020 xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 43 bậc so với năm 2019.

Ngành Nội vụ Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

Với những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, Sở Nội vụ chủ trương tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác ngành Nội vụ, tập trung vào những vấn đề "nóng", những vấn đề mà người dân và doanh nghiệp quan tâm; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ; Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; Tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Theo đó, với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, năm 2022 chắc chắn rằng ngành Nội vụ tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với kết quả tốt hơn năm 2021.

                                                                                                   Trọng Nghĩa


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top