Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình: “Đòn bẩy” tài chính hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh"

28/11/2022 - 07:58 AM

Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình, chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Từ đó tới nay, Quỹ thực hiện tốt chức năng của tổ chức tài chính nhà nước, tham gia đầu tư tài chính, đầu tư phát triển dưới các hình thức như: Cho vay, đầu tư trực tiếp, góp vốn, ủy thác… vào những dự án ưu tiên của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trường.

Ngay khi có quyết định thành lập, để đảm bảo các hoạt động được theo đúng chức năng và quy định của pháp luật, Quỹ đã phát tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các quy chế hoạt động và quy trình thực hiện các nghiệp vụ như: Cho vay, thẩm định dự án, xử lý rủi ro, đầu tư trực tiếp, ủy thác và nhận ủy thác… Đến nay, bộ máy tổ chức quản lý và điều hành Quỹ đã được kiện toàn với đầy đủ các vị trí bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Ban điều hành (Giám đốc và Kế toán trưởng), 03 phòng nghiệp vụ (Phòng kế toán và Hành chính, Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Phòng Tín dụng - Ủy thác).

Ông Phạm Văn Giầu, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, Quỹ đặc biệt quan tâm tới xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngay từ khâu tuyển dụng, Quỹ đề ra các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với từng vị trí việc làm (về trình độ, kinh nghiệm công tác), từ đó, Quỹ lựa chọn cán bộ không chỉ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao mà còn có kinh nghiệm khả năng làm việc được ngay. Song song, Ban lãnh đạo Quỹ cũng tạo điều kiện cho cán bộ được học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo tại chỗ cho cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác tín dụng, thẩm định dự án đầu tư; tham gia các hội thảo, chuyên đề liên quan đến từng bộ phận. Ngoài ra, bản thân mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động cũng luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực không ngừng tự học tập, nâng cao nghiệp vụ, nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Quỹ ĐTPT tỉnh Hòa Bình thực hiện phương châm trở thành công cụ tài chính giúp UBND tỉnh điều hành có hiệu quả các chính sách huy động vốn cho đầu tư phát triển. Quỹ tập trung cho vay các dự án đầu tư thuộc danh mục xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh. Kết quả sau 03 năm hoạt động, Quỹ thực hiện 34 dự án với tổng số vốn cho vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký là 282,7 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đã giải ngân là 250,7 tỷ đồng và số vốn đã thu hồi là 177 tỷ đồng. Dư nợ vốn vay đến thời điểm 31/12/2021 là 154 tỷ đồng.

Nhiều dự án xây dựng hạ tầng được tiếp cận nguồn vốn 
của Quỹ giúp chủ đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ 

Trong quá trình triển khai, Quỹ thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các đơn vị đảm bảo đúng mục đích; thực hiện thẩm định các hồ sơ vay vốn cẩn trọng, theo đúng quy định nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Do đó, chất lượng tín dụng tốt, không phát sinh nợ xấu. Kết quả trong 3 năm (từ 2019 đến 2021), doanh thu Quỹ đạt 25,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 11,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Quỹ tiếp tục nhận ủy thác từ 02 quỹ tài chính, đó là: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hòa Bình và Quỹ phát triển đất tỉnh Hòa Bình. Quá trình thực hiện đến nay, Quỹ đã phát hành 258 chứng thư cho 39 khách hàng để thực hiện các khoản bảo lãnh với tổng giá trị cam kết bảo lãnh là 105,9 tỷ đồng. Mặt khác, Quỹ đã ứng vốn cho 09 đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,... với tổng số vốn ứng đã giải ngân là 105,6 tỷ đồng, số vốn ứng đã thu hồi là 95,9 tỷ đồng. Dư nợ vốn ứng đến thời điểm hiện tại là 15,3 tỷ đồng.

Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ, các dự án hạ tầng (khu đô thị, dân cư, nhà ở xã hội) quan trọng trên địa bàn các huyện, thành phố đã đẩy nhanh được việc thực hiện giải pháp mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ. Sau khi hoàn thiện, các dự án đã tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất, thu về cho ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ. Nổi bật, các dự án như: Dự án “Khu nhà ở tại xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn” với số vốn vay 9 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước sau đấu giá là 300 tỷ đồng; Dự án “Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ” với số vốn vay 20 tỷ đồng, sau đầu giá thu ngân sách nhà nước 115 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, xã Hạ bì, huyện Kim Bôi” với số vốn vay là 31,4 tỷ đồng, sau đấu giá thu ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại và dịch vụ bờ trái Sông Đà, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình" với số vốn vay là 20 tỷ đồng, sau đấu gia thu ngân sách nhà nước 54 tỷ đồng; Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (nay thuộc TP Hòa Bình)” với số vốn vay 9,8 tỷ đồng, sau đấu giá thu ngân sách nhà nước 18 tỷ đồng…

Dự án Khu nhà ở Đồng Băng (thị trấn Hàng Trạm, Yên Thuỷ) được triển khai đúng tiến độ góp phần
phát triển đô thị và đóng góp cho ngân sách địa phương

Thời gian tới, để mở rộng các hoạt động, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Quỹ tiếp tục tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh bổ sung vốn điều lệ theo kế hoạch 05 năm (2020-2025) đã được phê duyệt. Cụ thể, tính đến 31/12/2021 vốn hoạt động của Quỹ là 220 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ được cấp là 200 tỷ đồng. Theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, vốn điều lệ cần bổ sung để đạt 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ tập trung cải tiến công tác quản trị điều hành, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ các phòng ban, cũng như phối hợp với các sở, ngành có liên quan để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cho vay, nhận ủy thác, sử dụng vốn, phát huy vai trò của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Trịnh Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top