Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

22/02/2022 - 08:34 AM

Bắc Giang là tỉnh trung du miền núi với 10 huyện, thành phố, 230 xã, phường, thị trấn, diện tích 3.895 km2, dân số trên 1,8 triệu người với hơn 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 8 dân tộc có từ 1.000 người trở lên là: Kinh, Tày, Nùng, Sán Chí, Dao, Cao Lan, Sán Dìu, Hoa đã tạo nên bản sắc đa dạng và để lại nhiều di sản văn hóa trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bắc Giang là vùng đất có bề dày truyền thống, hiện còn bảo lưu được hơn 2000 di tích lịch sử - văn hóa với nhiều di tích được xếp hạng, di tích kiến trúc nghệ thuật đa dạng về loại hình. Đặc biệt, Bắc Giang còn có truyền thống văn hóa ẩm thực lâu đời, độc đáo với các món ăn dân dã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách...

Chùa Yên Tử Bắc Giang – Địa điểm Du lịch kỳ vĩ Bắc Giang

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực đóng góp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Sở đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, góp phần quảng bá những nét đặc trưng của các địa phương và đồng bào các dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thung lũng Huyền Đinh xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam – Địa điểm Du lịch huyền thoại Bắc Giang  

Sở đã chỉ đạo tiến hành nghiên cứu, bảo tồn một số lễ hội tiêu biểu, khôi phục các nghi lễ truyền thống và có giá trị. Định kỳ 2 năm/lần, Sở phối hợp cùng huyện Việt Yên tổ chức Liên hoan hát quan họ toàn tỉnh tại Lễ hội chùa Bổ Đà, cùng huyện Lục Nam tổ chức Liên hoan hát Văn, Lễ hội Suối Mỡ... nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó, Sở tiến hành đầu tư nâng cấp, tu bổ các di tích và thiết chế văn hóa liên quan đến hoạt động trình diễn dân ca Quan họ, Ca trù, hỗ trợ cộng đồng phục dựng các phong tục, nghi lễ, nghi thức và không gian văn hóa sinh hoạt Quan họ, Ca trù, hát Then...

Cánh đồng hoa Hướng Dương phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang – Địa điểm Du lịch dã ngoại Bắc Giang
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 Hội văn hóa Quan họ, 84 câu lạc bộ Quan họ, 7 câu lạc bộ Ca trù, 25 câu lạc bộ hát Chèo... duy trì hoạt động thường xuyên. Sở tổ chức các hội thảo khoa học “Khai thác, phát huy các giá trị di sản dân ca Quan họ của tỉnh Bắc Giang” năm 2012, hội thảo “Bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, Ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” năm 2019, biên soạn các đầu sách, các bài hát...
 

Hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn được ví như “Hạ Long trên núi” của Bắc Giang

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy các di tích trọng điểm được Sở quan tâm đầu tư, chú trọng. Từ năm 2015 đến năm 2021, tỉnh đã tu bổ, tôn tạo 321/721 di tích xếp hạng (chiếm 44,5%); đến nay, toàn tỉnh có 05 di tích quốc gia đặc biệt, 95 di tích cấp quốc gia, 605 di tích cấp tỉnh, 04 bảo vật quốc gia. Nhiều di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan trong và ngoài tỉnh như: Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, khu danh thắng Suối Mỡ… Hệ thống di tích Tây Yên Tử trở thành điểm nhấn của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh - sinh thái bền vững.

Dự án sân golf Việt Yên do Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An làm chủ đầu tư
 
Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch cũng được tỉnh Bắc Giang đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền mới kết hợp giữa truyền thống và nền tảng công nghệ số. Sở tiến hành tổ chức các hội nghị, diễn đàn trong và ngoài nước kết hợp các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản Bắc Giang, xây dựng các tour, tuyến du lịch... Trong đó nổi bật là Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh hằng năm với một chuỗi sự kiện, hoạt động chính được tổ chức liên tục, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp.
 

Thành cổ Xương Giang, thành phố Bắc Giang – Địa điểm Du lịch di tích Bắc Giang
 

Hiện tại trên bàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp lữ hành du lịch, 42 nhà hàng đạt chuẩn, 445 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nhờ đó, tổng lượng khách du lịch giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng bình quân 20-25%/năm,  ước đạt khoảng 7,7 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Lễ hội Xương Giang được tổ chức tại khu vực tượng đài phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang
 
Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới, Sở đã tiến hành tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 112-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án số 4805/ĐA-UBND ngày 30/10/2020 về Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. Một trong những định hướng mang tính chiến lược là Bắc Giang sẽ xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc thù, trong đó xác định du lịch tâm linh-sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực, lễ hội truyền thống là mũi nhọn phát triển du lịch của tỉnh.
 

Lễ hội chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên với rất nhiều nghi thức và lễ rước hoành tráng
 
Để có những định hướng phát triển ngành thiết thực, Sở sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, du lịch. Tiến hành đổi mới mạnh mẽ tư duy của các cấp về phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, coi nhiệm vụ phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
 

Lễ hội Yên Thế diễn ra vào ngày 16/3 Dương lịch hằng năm

Trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, Sở sẽ tiến hành thuê chuyên gia tư vấn có uy tín trong và ngoài nước lập quy hoạch các khu du lịch, ưu tiên dành quỹ đất thu hút các dự án lớn, xây dựng các tổ hợp khách sạn, resort từ 4 sao trở lên, xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại các khu du lịch, điểm du lịch. Trong đó, tập trung vào 4 sản phẩm du lịch chính: du lịch văn hóa – tâm linh, du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, du lịch vui chơi, giải trí, thể thao (golf), du lịch cộng đồng. Kết nối các tour du lịch và thị trường khách sạn theo hướng: Hà Nội – Thành phố Bắc Giang – Lục Nam – Lục Ngạn – Sơn Động và ngược lại, Hà Nội – Thành phố Bắc Giang – Việt Yên – Hiệp Hòa, Hà Nội – Thành phố Bắc Giang – Tân Yên – Yên Thế, Hà Nội – Thành phố Bắc Giang – Yên Dũng – Côn Sơn – Kiếp Bạc, Hải Dương. Khai thác có hiệu quả Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, các điểm di tích trong hệ thống Những di tích Khởi nghĩa Yên Thế, di tích ATK II Hiệp Hòa…

Giới thiệu món ăn độc đáo của dân tộc Dao (Sơn Động) tại Cuộc thi trình diễn ẩm thực dân gian cấp tỉnh
 
Bên cạnh đó, Bắc Giang gắn kết chặt chẽ với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa - nghệ thuật, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực độc đáo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Mặt khác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá giới thiệu về văn hóa, con người Bắc Giang, quan tâm công tác xúc tiến, quảng bá - liên kết phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Bắc Giang để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế./.

                                                                                          Trọng Nghĩa

 
 
 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top