Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020

05/08/2021 - 11:08 AM
Trong giai đoạn 2015- 2020, tỉnh Hà Giang đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế -  xã hội và giành được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.
Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
Hà Giang là tỉnh vùng cao, biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí địa chính trị quan trọng, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.
Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Nhờ đó, Kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang đã có những chuyển biến tích cực, với 36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt mức 6,8%, mức khá so các tỉnh trong khu vực, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người, tăng 57,4% so năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông-lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Giai đoạn 2015 – 2020, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, ước đạt gần 44,7 nghìn tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ước gần 10,7 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2020 thu ngân sách đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 51,2% so năm 2015.
Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020  1
Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy một trong những động lực phát triển của tỉnh Hà Giang
Cùng với đó, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Giang và quy hoạch các khu du lịch, quy hoạch huyện, thành phố và Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng thời, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Giai đoạn 2016 -2020 Tỉnh đã huy động được nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được trên 5,1 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp chiếm 25,5%. 
Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020  2
Cảnh đẹp thiên nhiên con người Hà Giang ngày càng thu hút du khách
Đến nay, thành phố Hà Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hết năm 2020 toàn Tỉnh ước có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu trước 02 năm so với kế hoạch. Song song với đó, kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, 100% các xã có đường ô-tô đến trung tâm, các thôn cơ bản có đường xe cơ giới đến trung tâm. 
Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020  3
Chương trình xây dựng Nông thôn mới nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân
( Ảnh: Con đường đi thôn Đoàn Kết, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần được bê tông hóa với phương châm
"Nhà nước và nhân dân cùng làm")
Đặc biệt, sau một thời gian thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân trong lĩnh vực du lịch đạt 16%/năm, lượng khách quốc tế đến Tỉnh ngày càng tăng. Bên cạnh đó, nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng thuận cao và được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững đường biên, mốc giới; các hoạt động đối ngoại trên tinh thần “hòa bình, hữu nghị, hợp tác” với Trung Quốc và với các nước khác được tăng cường, nhất là các nước có nguồn vốn ODA, qua đó tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025
Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Hà Giang phấn đấu trở thành tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, với tốc độ tăng trưởng đạt 8%/năm; thu ngân sách đạt 4 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm; có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%... Đồng thời tỉnh Hà Giang xác định ba đột phá trong giai đoạn 2020 – 2025 là: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông toàn diện, liên thông; Phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặt mục tiêu cuối nhiệm kỳ thu hút khách du lịch đạt ba triệu lượt; tạo sinh kế để nhân dân thoát nghèo bền vững, với những đề án, chương trình, chính sách để người dân có điều kiện phát triển và làm giàu.
Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020  4
Mô hình nuôi ong mật Bạc hà tại xã Thanh Vân huyện Quản Bạ
Hiện nay, tỉnh Hà Giang đang tập trung triển khai 15 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: Sản xuất lúa, ngô hàng hóa; trồng rừng kinh tế, bảo vệ rừng đầu nguồn; xây dựng hồ treo chứa nước sinh hoạt ở các huyện vùng cao; trồng cây cải dầu; chăn nuôi đại gia súc; phát triển công nghiệp thủy điện, khai khoáng; xây dựng và phát triển kinh tế cửa khẩu; phát triển văn hóa gắn với du lịch sinh thái; định cư cho đồng bào sống ở các sườn núi cao và vùng có nguy cơ sạt lở cao; xây dựng nông thôn mới và xây dựng, phát triển các đô thị; giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm...
Thành tựu kinh tế xã - hội tỉnh Hà giang giai đoạn 2015 – 2020  5
Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái- du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng
Ðể thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội nói trên, tỉnh Hà Giang đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Bảo đảm nguồn lực về tài chính cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển; đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống. Tỉnh thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; chủ động nghiên cứu xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách một cách kịp thời và hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Ðảng, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp.
Thành Nam

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top