Huyện Gia Viễn: Phát huy nội lực để phát triển toàn diện và bền vững

27/11/2023 - 02:06 PM
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025), huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã phát huy nội lực, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế của Huyện phát triển ổn định; một số lĩnh vực có bước phát triển tốt; đời sống Nhân dân được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố.
 

Nón lá Gia Vượng, huyện Gia Viễn đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao
 
Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu bảo đảm lương thực, phát triển chăn nuôi. Cơ cấu mùa vụ có sự chuyển biến tích cực, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển diện tích lúa chất lượng cao, lúa cao sản đã góp phần nâng cao giá trị thương mại và thu nhập cho người dân. Việc chuyển đổi đất trồng cây có giá trị kinh tế thấp sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao được chú trọng, giá trị canh tác ước đạt 119,3 triệu đồng/1 ha/năm. Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định về tổng đàn và nâng cao giá trị vật nuôi, một số mô hình chăn nuôi con đặc sản đem lại thu nhập cao; diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng theo quy hoạch, một số diện tích đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn được tăng cường. Hệ thống thuỷ lợi được đầu tư kiên cố hóa, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.
 

Xã nông thôn mới kiểu mẫu Gia Vân, huyện Gia Viễn ngày càng khởi sắc. Ảnh: Trường Giang
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả. Vai trò chủ thể của cộng đồng cư dân nông thôn ngày càng được nâng lên và có nhiều khởi sắc. Huyện Gia Viễn đã đạt chuẩn NTM năm 2020, hiện huyện có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã và 39 thôn (xóm) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
 
Sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển, tạo cơ sở thuận lợi để đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trong những năm tới. Cụ thể, Huyện đã triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, do đó sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước chuyển biến tích cực cả quy mô và tốc độ, nhất là tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, các doanh nghiệp cơ bản đều hoạt động có hiệu quả như: Nhà máy xi măng The Vissai, Nhà máy ôtô Thành Công, Công ty may Đài Loan…
 

Huyện Gia Viễn tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học
theo hướng đạt chuẩn quốc gia

 
Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện theo hướng đầu tư tập trung, dứt điểm, ưu tiên trả nợ các công trình đã hoàn thành; công tác quản lý các nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ theo kế hoạch, đúng trình tự, thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng, hạn chế thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng cơ sở hạ tầng, do đó kết quả đầu tư xây dựng cơ bản đã có bước tăng trưởng khá. Tính từ năm 2021 đến nay, vốn đầu tư phát triển ước đạt 12.496 tỷ đồng, đạt 92,87% mục tiêu cả giai đoạn là 13.454 tỷ đồng. Nhiều công trình quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.
 

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khảo sát dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ
Khu công nghiệp Gián Khẩu

 
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải, điện lực và bưu chính viễn thông tiếp tục có bước phát triển. Việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch được coi trọng; kinh doanh dịch vụ du lịch đã cơ bản đi vào nền nếp, nhất là tại Khu du lịch chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Vân Long, Khu suối nước khoáng Kênh Gà… Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân; bưu chính viễn thông được đầu tư trang thiết bị ngày càng hiện đại với các hình thức dịch vụ đa dạng, đảm bảo mạng lưới thông tin phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhu cầu về điện phục vụ sản xuất và đời sống cơ bản được đáp ứng (100% hộ gia đình trong huyện được mua điện trực tiếp từ ngành điện). Thị trường hàng hóa dồi dào, phong phú, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tăng qua các năm.
 

Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn chào đón các nhà đầu tư. Ảnh: Tư liệu
 
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu được giao. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 503,55 tỷ đồng, vượt 365,3% kế hoạch, năm 2022 thu ngân sách trên địa bàn đạt 291,8 tỷ đồng, vượt 38,7% kế hoạch.
 
Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống Nhân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tốt. Giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện, phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Quy mô trường lớp ổn định, chất lượng giáo dục ở các cấp học được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều cố gắng, đến nay có 31/62 trường học đạt chuẩn mức độ 2. Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Công tác khuyến học, khuyến tài được mở rộng với nhiều hình thức, động viên, khích lệ kịp thời học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó, đồng thời đã xuất hiện nhiều tổ chức và cá nhân tiêu biểu, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập.
 

Dây chuyền sản xuất lắp ráp tại Nhà máy Ô tô Huyndai Thành Công, Khu công nghiệp Gián Khẩu,
huyện Gia Viễn

 
Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được quan tâm và đạt kết quả tốt. Hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,2%. Tỷ lệ giảm sinh hàng năm đạt 0,15‰. Chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được nâng lên.
 
Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện về nhiều mặt. Đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, người nghèo được quan tâm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58 triệu đồng/người/năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai thực hiện tốt, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo là 2,32% (giảm 0,65% so với năm 2021), hộ cận nghèo 2,16% (giảm 0,6% so với năm 2021), hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình là 50,26% (giảm 3,61% so với năm 2021). Lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn là 19.540, đạt 102,2% (mục tiêu giai đoạn 19.117 người). Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 0,65%, vượt (0,4%) mục tiêu giai đoạn đề ra.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc và lãnh đạo Tỉnh đến thăm doanh nghiệp may mặc
tại Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 
Có thể nói, những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay là rất quan trọng, tạo tiền đề để phát triển trong những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu, Huyện tiếp tục đẩy nhanh phát triển kinh tế; tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển văn hoá - xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số…/.                                                                                     
 Trọng Nghĩa


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top