Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên: Đẩy mạnh các giải pháp tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công

16/10/2023 - 02:15 PM
Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác nội vụ. 
 
Trong công tác xây dựng chính quyền, Sở đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%. Nhằm tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để các địa phương tiếp tục thu hút đầu tư, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Sở đã xây dựng Đề án và báo cáo cấp có thẩm quyền trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Phổ Yên và các phường thuộc thị xã Phổ Yên, Đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ; Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh được rà soát, sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, tối đa cấp trung gian và cấp phó.
 

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
 
Từ năm 2020 đến nay, Sở đã tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đối với 19/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Sau khi sắp xếp đã giảm 29 phòng thuộc sở, 06 chi cục, 36 phòng thuộc chi cục; 105 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập; 181 lãnh đạo quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; 207 lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức đổi tên, giải thể 46 đơn vị sự nghiệp công lập… Để thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, Sở đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. Kết quả đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 162 trường hợp theo Nghị định của Chính phủ và thực hiện chế độ, chính sách đối với 653 trường hợp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC TP. Phổ Yên
 
Về công tác cải cách hành chính (CCHC): Sở đã chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình, đề án nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác CCHC như: Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chương trình CCHC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giai đoạn 2022-2025; Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên hằng năm; hoàn thành thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đưa vào hoạt động từ tháng 11/2020... Công tác kiểm tra CCHC được tăng cường thông qua việc kiểm tra đột xuất thực thi công vụ góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp; khắc phục được hiện tượng cán bộ, công chức sợ sai, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất công việc.
 

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc
Ảnh: Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại thành phố Thái Nguyên

 
Để tháo gỡ vướng mắc pháp lý về cơ chế, chính sách, thủ tục nhanh gọn, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã ban hành 273 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội tại địa phương, được các nhà đầu tư doanh nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đã ban hành Quyết định thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa 205 TTHC trên nhiều lĩnh vực. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh. Đến nay đã tiếp nhận trên 200.000 hồ sơ, trong đó có trên 79.000 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, trên 99% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.
 

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Sở Y tế
 
Về công tác thi đua khen thưởng: Tích cực tham mưu các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ công tác thi đua, khen thưởng tới các cụm, khối thi đua, các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng trên các phương tiện truyền thông đại chúng giai đoạn 05 năm 2021-2026; tham mưu ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thái Nguyên tiêu biểu". Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo tạo sự lan tỏa trong xã hội; Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh, một số phong trào nổi bật như: "Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số" giai đoạn 2021-2025; Phong trào "Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"; "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2022.

 
Có thể nói, với những nỗ lực trong thực hiện các giải pháp về tinh gọn bộ máy hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã góp phần đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương./.
P.V


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top