Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình: “Đoàn kết - Năng động - Hợp tác - Phát triển”

12/09/2023 - 02:08 PM
Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được UBND tỉnh Ninh Bình thành lập tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/12/2003; Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương. Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, được Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021, được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của tỉnh năm 2018 và 05 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình.

Sau 20 năm thành lập (2003-2023), hơn 10 năm được kiện toàn hoạt động độc lập. Với sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh vững vàng của các thế hệ cán bộ quản lý và người lao động, Quỹ đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức bằng các giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường kết nối, xúc tiến các hoạt động giữa chủ đầu tư, doanh nghiệp với các ngân hàng, tổ chức tài chính, nhằm mục tiêu phát huy tối đa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 

Dự án đầu tư xây dựng chợ Bút, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô
 
Về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn: Năm 2023, nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt gần 400 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với trước khi kiện toàn đi vào hoạt động độc lập. Trong đó, Quỹ đã huy động từ Ngân hàng Thế giới thông qua Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính chủ trì với số tiền 8,6 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn hoạt động của Quỹ được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển; bám sát định hướng, chỉ đạo về mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, đầu tư kịp thời nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, các dự án trọng điểm có tính khả thi cao.

Từng bước xây dựng Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình trở thành một định chế tài chính đủ mạnh giúp UBND tỉnh thực thi có hiệu quả các chính sách huy động vốn theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên xã hội hóa theo chủ trương của Tỉnh; đồng thời mở rộng các chức năng tài chính nhà nước khác như: Đầu tư trực tiếp các dự án, quản lý Quỹ Phát triển đất, nhận ủy thác cho vay đầu tư…, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể:
 
Về hoạt động cho vay đầu tư: Từ khi đi vào hoạt động độc lập (10/2010) đến nay, Quỹ đã cho vay 90 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Tỉnh, với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ. Tổng số tiền giải ngân trên 580 tỷ đồng, chiếm 17% tổng mức đầu tư các dự án. Với vai trò là “nguồn vốn mồi”, với 01 đồng vốn vay tại Quỹ, các chủ đầu tư đã huy động được đồng vốn khác để phục vụ cho đầu tư phát triển của Tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, dư nợ cho vay của Quỹ đạt trên 200 tỷ đồng, chiếm trên 50% nguồn vốn hoạt động; dư nợ xấu/tổng dư nợ đã giảm về mức 3,2% (đảm bảo tỷ lệ quy định của ngân hàng nhà nước).

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay của Quỹ đã đóng vai trò thúc đẩy các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư, giảm áp lực vốn ngân sách nhà nước, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quỹ đã thực hiện tốt vai trò là một trong những công cụ điều hành của UBND tỉnh, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án, doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện đúng các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND – UBND Tỉnh về phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, hệ thống cung cấp nước sạch, giao thông, giáo dục, môi trường..., góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

Dự án vay vốn của Quỹ đầu tư xây dựng Trường Liên cấp Quốc tế IQ School - Ninh Bình
 
Về hoạt động đầu tư trực tiếp: Từ năm 2014, Quỹ đã tiến hành đầu tư trực tiếp vào 03 dự án, gồm 02 dự án chợ nông thôn (Dự án đầu tư xây dựng Chợ Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh và Dự án đầu tư xây dựng Chợ Bút, huyện Yên Mô) và 01 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư với tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Việc đầu tư trực tiếp vào 02 dự án chợ nông thôn đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa tại địa phương và các vùng lân cận, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.
 

Đoàn công tác Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình tham dự Hội nghị thường niên
về hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2023

 
Dự án thứ 3: "Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở thương mại Ninh Hải, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư" được Quỹ đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 66 tỷ đồng. Năm 2018 Quỹ đã hoàn thành việc bán đấu giá giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án để thu hồi vốn đầu tư. Dự án đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương gắn liền với mục tiêu phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Hoa Lư cũng như tỉnh Ninh Bình, đồng thời nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình.
 
Về hoạt động nhận ủy thác: Từ khi nhận ủy thác quản lý hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình đến nay, Quỹ đã thẩm định trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho ứng vốn hơn 150 dự án với số tiền giải ngân vốn ứng trên 1.000 tỷ đồng; thu hồi 812 tỷ đồng. Hiện tại, Quỹ đang theo dõi 13 dự án ứng vốn với tổng dư nợ vốn ứng gần 300 tỷ đồng. Trong quá trình quản lý, Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Phát triển đất, tham mưu kịp thời Hội đồng Quản lý, UBND tỉnh chấp thuận cho các đơn vị liên quan ứng vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách địa phương;...
 

Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

 
Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình tiếp tục xây dựng và phát triển Quỹ thành một tổ chức tài chính nhà nước vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng góp vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi một số chỉ tiêu và định hướng về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các mục tiêu cụ thể như sau: Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong công tác huy động vốn, duy trì và tăng trưởng quy mô nguồn vốn hoạt động; Đẩy mạnh hoạt động cho vay đầu tư, phát huy được vai trò là vốn mồi để thu hút các tổ chức tham gia đầu tư, phát triển các dự án phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Nghiên cứu khả năng liên kết, hợp tác của Quỹ với các Quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, tổ chức tín dụng và tổ chức khác để thực hiện cho vay hợp vốn; Tìm kiếm và xúc tiến các dự án đầu tư trực tiếp thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay do UBND tỉnh ban hành, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động của Quỹ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Hoàn thiện, cập nhật liên tục các cơ chế chính sách của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, hiệu quả đối với hoạt động của Quỹ; Thực hiện tốt công tác ủy thác và nhận quản lý các nguồn vốn ủy thác từ các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập.
 

Ông Nguyễn Hữu Thạch - Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ trao thưởng cho cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

 
Với sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh vững vàng của thế hệ cán bộ quản lý và người lao động hôm nay, Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Năng động - Hợp tác - Phát triển” tin rằng Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình sẽ trở thành một kênh tài chính ngoài ngân sách đủ mạnh để thực thi có hiệu quả các chính sách tài chính phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 
                                                                                                             P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top