Hiệu quả Tín dụng chính sách xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở Sơn La

17/07/2021 - 09:43 AM

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích tự nhiên là 14.125 km2; dân số trên 1,24 triệu người với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tỉnh có 12 huyện, thành phố với 204 đơn vị hành chính cấp xã; 3.230 bản, tiểu khu, tổ dân phố, trong đó, tính đến năm 2018 tỉnh còn 3 huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ, bao gồm: Huyện Mường La, huyện Sốp Cộp và huyện Bắc Yên; 112 xã và 1.708 bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cùng các thành viên
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Sơn La

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện, ông Tạ Văn Toàn, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La cho biết: Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH đã góp phần tích cực, hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2016 là 31,91% giảm xuống còn 18,38% năm 2020.

NHCSXH trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Sơn La

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La hiện quản lý trực tiếp 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 11 phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện, với tổng số 175 cán bộ viên chức, người lao động. Thực hiện các phong trào thi đua của Chính phủ, hệ thống ngân hàng và UBND tỉnh Sơn La phát động, giai đoạn 2015-2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đã tiến hành nhiều đợt thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của đơn vị…

Đại diện các phòng chuyên môn và phòng giao dịch ký kết thi đua giai đoạn 2020-2025

Những năm qua, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, NHCSXH Việt Nam liên quan đến công tác TDCSXH. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện tốt Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, XDNTM, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, NHCSXH tỉnh Sơn La cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TDCSXH; đồng thời phát động phong trào cuộc vận động vì người nghèo để vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gửi tiết kiệm tại NHCSXH, góp phần bổ sung nguồn vốn cho TDCSXH.

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam

Tính đến 31/12/2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La thực hiện cho vay theo 17 chương trình với tổng dư nợ đạt 4.684 tỷ đồng, so với 31/12/2018 tăng 18,33%. Trong đó, tập trung tăng trưởng ở các chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và VSMTNT, hỗ trợ tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm… Theo đó, mức tăng trưởng của các chương trình này hằng năm đều đạt từ 8% trở lên; chất lượng tín dụng đã được coi trọng. Hiện nay, toàn Chi nhánh có 135 xã/204 xã không có nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,17%/ tổng dư nợ.

Hội nghị Đại biểu người lao động NHCSXH tỉnh Sơn La năm 2021

Từ nguồn vốn cho vay hằng năm, đặc biệt trong 3 năm gần đây, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đã cho vay gần 103 nghìn lượt khách hàng, trong đó: Chương trình cho vay hộ nghèo gần 36 nghìn lượt khách hàng; hộ cận nghèo trên 11,36 nghìn lượt khách hàng; hộ mới thoát nghèo trên 4,9 nghìn lượt khách hàng; cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 15,45 nghìn lượt khách hàng; chương trình nước sạch VSMTNT 30,27 nghìn lượt khách hàng; 3.323 căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng; số lao động được tạo việc làm 5.647 lao động; 47.121 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng…

Phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Vân Hồ

Ông Tạ Văn Toàn cho biết thêm: Những năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình TDCSXH trên địa bàn; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, xác định nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương để bổ sung nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thành phố; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, hạn chế nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng TDCSXH trên địa bàn.

Một buổi giao dịch cho hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn tại điểm giao dịch xã Chiềng La,
huyện Thuận Châu

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu về vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, hằng năm bên cạnh nguồn vốn cân đối từ Trương ương chuyển về, cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Cụ thể, tính đến thời điểm 31/03/2021, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH cho vay là 145 tỷ đồng, tăng 148% (tăng 87 tỷ đồng) so với năm 2014 (thời điểm bắt đầu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW). Mặt khác, cũng nhờ có Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với TDCSXH của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên rõ rệt; cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường nguồn ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách. Ngoài ra, NHCSXH cũng đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư và cùng với nguồn vốn được bổ sung hàng năm, tích cực thu hồi nợ để cho vay quay vòng nhằm cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. 

Một phiên giao dịch khách hàng tại điểm giao dịch xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
đầu tháng 9/2020 

Phát huy kết quả đã đạt được, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt Kết luận số 06–KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 –CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, Chi nhánh tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, kiên trì hoạt động theo phương châm “tất cả vì người nghèo” và “không để hộ đồng bào DTTS nào đủ điều kiện vay vốn mà thiếu vốn sản xuất”; Mạnh dạn đổi mới phương thức đầu tư, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ cho các chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, các địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh./.

                                                                                                 Trọng Nghĩa

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top